Voor de beste onderwijskansen

Stagelopen als coach bij Coach&Co? Voor tweedejaars stagiaires Social Work en Pedagogiek

IMG_6018 (vierkant) klein

Voor deze stage zijn vanaf september 2022 weer plekken beschikbaar.

 

De organisatie

SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland, de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Binnen SOVEE hebben wij verschillende teams, jij komt te werken voor Team Coaching.

 

 

Wat ga je bij SOVEE doen?

Als je bij SOVEE stageloopt, ga je aan de slag als jongerencoach. Als coach word je gedurende een schooljaar gekoppeld aan meerdere jongeren uit het voorgezet (speciaal)onderwijs of het mbo, die ondersteuning kunnen gebruiken op één of meer gebieden. De coach kan fungeren als rolmodel en stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar leven nu, en de toekomst. De coach legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist de kwaliteiten van de jongere, sluit hierbij aan maar kan ook helpen bij het zoeken naar oplossingen. Coaching vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid: alleen jongeren die gemotiveerd zijn, komen in aanmerking voor een coach. De projecten waar je voor komt te werken zijn Coach&Co en EVA&Co, kijk voor meer informatie op https://www.sovee.nl/diensten/

Als jongerencoach kun je de jongeren onder andere helpen om:

  • zijn/haar motivatie voor school terug te krijgen
  • een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te krijgen
  • zijn/haar talent te ontdekken en te ontwikkelen
  • meer zelfstandig te worden
  • sociaalvaardiger te worden
  • beter over zijn/haar toekomst te laten nadenken

Als stagiair bij SOVEE ga je zelfstandig aan het werk. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en eigen initiatief. De coaching vindt dan ook één-op-één plaats, minimaal éénmaal per week op een willekeurig tijdstip. Samen met je coachee maak je een afspraak die voor jullie beiden goed uitkomt. Naast de coaching van jouw jongeren bedenk je met de andere stagiaires activiteiten voor groepen jongeren. 

De stagebegeleiding

Tijdens je stage heb je een stagebegeleider waar vaste momenten mee worden ingepland en waarbij jij altijd terecht kunt met vragen rondom je stage en/of het traject met jouw jongeren. Daarnaast vindt er gedurende het stagejaar een keer in de twee weken een groepsintervisiebijeenkomst plaats waarin alle stagiaires ervaringen uitwisselen en zaken inbrengen die besproken moeten worden. Actieve deelname aan de intervisie en interactie tussen de coaches onderling is essentieel. Daarnaast krijg je gedurende je stage diverse voorlichting en workshops aangeboden.

Wil je een nog beter beeld krijgen van onze stageplek? Kijk dan volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=M3eIpa8C2p4&feature=youtu.be

Wil je meer informatie of solliciteren, stuur je motivatie per mail met cv naar:
Marijn Kooijman | coaching@sovee.nl | https://www.sovee.nl/diensten/ 

 

Delen

SOVEE