Voor de beste onderwijskansen

Stagelopen als coach bij Coach&Co? Voor tweedejaars stagiaires Social Work, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie

IMG_6018 (vierkant) klein

DEZE VACATURE IS VANAF FEBRUARI 2023 MOGELIJK

 

De organisatie

SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Binnen SOVEE hebben wij verschillende teams, jij komt te werken binnen Team Coaching.

Wat ga je bij SOVEE doen?

Als je bij SOVEE stageloopt, ga je aan de slag als jongerencoach/maatje. Als coach/maatje word je gedurende een schooljaar gekoppeld aan meerdere jongeren uit het voorgezet (speciaal)onderwijs of het mbo, die ondersteuning kunnen gebruiken op één of meer gebieden. Een coach of maatje kan fungeren als rolmodel en stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar leven nu en in de toekomst. Als coach/maatje leg je niet de nadruk op de problemen, maar zie je juist de kwaliteiten van de jongere, sluit je hierbij aan, maar kun je ook helpen bij het zoeken naar oplossingen. De ondersteuning vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Er zijn verschillende projecten waarbinnen je zal werken. Gewenst is dat je in ieder geval een jongere binnen het project EVA&Co en Coach&Co zult begeleiden. Kijk voor meer informatie over de projecten op onze site.

Als coach/maatje kun je de jongere onder andere helpen:

  • Zijn/haar motivatie voor school terug te krijgen.
  • Te integreren in de Nederlandse samenleving en met de taal.
  • Een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te krijgen.
  • Zijn/haar talent te ontdekken en te ontwikkelen.
  • Zelfstandiger te worden.
  • Sociaalvaardiger te worden.
  • Beter over zijn/haar toekomst te laten nadenken.
  • Door een luisterend oor te bieden.

Als stagiair bij SOVEE spreek je één-op-één, minimaal éénmaal per week op een willekeurig tijdstip af met de jongeren die je begeleidt. Samen met je coachee maak je een afspraak die voor jullie beiden goed uitkomt. Je hebt bij ons geen vaste stage-uren, maar deelt je uren zelf in. Dit betekent dat je soms ook een afspraak maakt op een dag waarop je eigenlijk geen stageloopt en dat je op je stagedag bijvoorbeeld vrij bent. Daar tegenover staat dat er veel ruimte is voor eigen inbreng en initiatief. Naast de coaching van jouw jongeren bedenk je met de andere stagiaires activiteiten voor groepen jongeren of help je mee met andere taken ten behoeve van de ontwikkeling van onze projecten.

De stagebegeleiding

Tijdens je stage heb je een stagebegeleider waar vaste momenten mee worden ingepland en waarbij jij altijd terecht kunt met vragen rondom je stage en/of het traject met jouw jongeren. Ook vindt er gedurende het stagejaar een keer in de week een groepsintervisiebijeenkomst   plaats   waarin   alle   stagiaires ervaringen uitwisselen en zaken inbrengen die besproken moeten worden. Daarnaast krijg je gedurende je stage diverse voorlichtingen, workshops en trainingen.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar studenten die affiniteit hebben met (anderstalige) jongeren en die openstaan voor de belevingswereld van de ander en zijn/haar cultuur. Het is belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, zelfstandig te werk kan gaan, initiatief toont, geduldig bent en verantwoordelijkheid neemt over je afspraken.

Wil je meer informatie of solliciteren?

Stuur je motivatie met cv per mail naar team Coaching (033-4702159).

Wil je een nog beter beeld krijgen van onze stageplek? Kijk dan volgend filmpje.

 

 

Delen

SOVEE