Voor de beste onderwijskansen

Stagelopen als Ervaringsmaatje (2e jaars stage Social Work en Pedagogiek)

Voor deze stage zijn vanaf september 2022 weer plekken beschikbaar.

 

De organisatie

SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland, de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Binnen SOVEE hebben wij verschillende teams, jij komt te werken voor Team Coaching.

Wat ga je bij SOVEE doen?

Als je bij SOVEE stageloopt, ga je aan de slag als ervaringsmaatje. ‘Ervaringsmaatjes’ is een project in samenwerking met Indebuurt033 en Sociale Gasten en is bedoeld voor jonge mantelzorgers (7-18 jaar). Gedurende negen maanden worden deze jongeren begeleid door een vrijwilliger of stagiair die zelf ook ervaring heeft met een ziek of beperkt gezinslid. Het doel van dit project is het verminderen van spanning en vergroten van zelfvertrouwen bij de jonge mantelzorger. Als ervaringsmaatje spreek je één keer in de week af om iets leuks te doen en praktische, emotionele en sociale steun te bieden. Een ervaringsmaatje kan fungeren als rolmodel en stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar leven nu en in de toekomst. Je legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist de kwaliteiten van de jongere, sluit hierbij aan, maar kan ook helpen bij het zoeken naar oplossingen. Naast het ondersteunen van jongeren als ervaringsmaatje is het mogelijk om ook jongeren te coachen van de andere coachingsprojecten van SOVEE.

Als stagiair bij SOVEE ga je zelfstandig aan het werk. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en eigen initiatief. De coaching vindt dan ook één-op-één plaats, minimaal éénmaal per week op een willekeurig tijdstip. Samen met je coachee maak je een afspraak die voor jullie beiden goed uitkomt. Naast de coaching van jouw jongeren bedenk je met de andere stagiaires activiteiten voor groepen jongeren.

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand die zelf is opgegroeid met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid en bereid is om zijn of haar eigen ervaring in te zetten tijdens de stage. Om bij ons stage te lopen als ervaringsmaatje is het belangrijk dat je jouw ervaring een plekje hebt gegeven en niet meer in een verwerkingsproces zit. Verder zoeken wij iemand die ervaring wil opdoen in het werken met jeugd, communicatief en sociaalvaardig is en zelfstandig aan het werk kan!

De stagebegeleiding

Tijdens je stage heb je een stagebegeleider waar vaste momenten mee worden ingepland en waarbij jij altijd terecht kunt met vragen rondom je stage en/of het traject met jouw jongeren. Daarnaast vindt er gedurende het stagejaar één keer in de twee weken een groepsintervisiebijeenkomst plaats waarin alle stagiaires ervaringen uitwisselen en zaken inbrengen die besproken moeten worden. Actieve deelname aan de intervisie en interactie tussen de coaches onderling is essentieel. Daarnaast krijg je gedurende je stage diverse voorlichtingsbijeenkomsten en workshops aangeboden.

Wil je meer informatie of solliciteren, stuur je motivatie per mail met cv naar:
Marijn Kooijman | coaching@sovee.nl | https://www.sovee.nl/diensten/ 

Delen

SOVEE