Voor de beste onderwijskansen

Stagelopen als Ervaringsmaatje (2e jaars stage Social Work, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie)?

DEZE VACATURE IS VANAF FEBRUARI 2023 MOGELIJK

 

De organisatie

SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Binnen SOVEE hebben wij verschillende teams, jij komt te werken binnen Team Coaching.

Wat ga je bij SOVEE doen?

Als je bij SOVEE stageloopt, kun je aan de slag als ervaringsmaatje. ‘Ervaringsmaatjes’ is een project in samenwerking met Indebuurt033 en Sociale Gasten en is bedoeld voor jonge mantelzorgers (7-18 jaar). Gedurende negen maanden worden deze jongeren begeleid door een vrijwilliger of stagiaire die zelf ook ervaring heeft met een ziek of beperkt gezinslid. Het doel van dit project is het verminderen van spanning en het vergroten van zelfvertrouwen bij de jonge mantelzorger. Als ervaringsmaatje spreek je één keer in de week af om iets leuks te doen en praktische, emotionele en sociale steun te bieden. Als ervaringsmaatje fungeer je als rolmodel en stimuleer je de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar leven nu en in de toekomst. Je legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist de kwaliteiten van de jongere, sluit hierbij aan, maar kunt ook helpen bij het zoeken naar oplossingen. Naast het ondersteunen van jongeren als ervaringsmaatje zul je ook jongeren coachen van de andere coachingsprojecten van SOVEE. Kijk voor meer informatie over de projecten op onze site.

Als stagiaire bij SOVEE spreek je één-op-één, minimaal éénmaal per week op een willekeurig tijdstip af met de jongeren die je begeleidt. Samen met je coachee maak je een afspraak die voor jullie beiden goed uitkomt. Je hebt bij ons geen vaste stage-uren, maar deelt je uren zelf in. Dit betekent dat je soms ook een afspraak maakt op een dag waarop je eigenlijk geen stageloopt. Daar tegenover staat dat er veel ruimte is voor eigen inbreng en initiatief. Naast de coaching van jouw jongeren bedenk je met de andere stagiaires activiteiten voor groepen jongeren of help je mee met andere taken ten behoeve van de ontwikkeling van onze projecten.

De stagebegeleiding

Tijdens je stage heb je een stagebegeleider waar vaste momenten mee worden ingepland en waarbij jij altijd terecht kunt met vragen rondom je stage en/of het traject met jouw jongeren. Daarnaast vindt er gedurende het stagejaar één keer in de week een groepsintervisiebijeenkomst plaats waarin alle stagiaires ervaringen uitwisselen en zaken inbrengen die besproken moeten worden. Daarnaast krijg je gedurende je stage diverse voorlichtingen, workshops en trainingen.

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand die in diens jeugd zorg tekort heeft gehad of die zelf is opgegroeid met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid en bereid is om zijn of haar eigen ervaring in te zetten tijdens de stage. Om bij ons stage te lopen als ervaringsmaatje is het belangrijk dat je jouw ervaring een plek hebt gegeven en niet meer in een verwerkingsproces zit. Wij zoeken iemand die ervaring wil opdoen in het werken met jeugd en communicatief en sociaalvaardig is. Verder is het belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, zelfstandig te werk kan gaan, initiatief toont, geduldig bent en verantwoordelijkheid neemt over je afspraken.

Wil je meer informatie of solliciteren?
Stuur je motivatie met cv per mail naar team Coaching of bel op:033-4702159.

Wil je een nog beter beeld krijgen van onze stageplek? Kijk dan volgend filmpje.

 

 

Delen

SOVEE