Voor de beste onderwijskansen

Stagelopen bij ambulante (jeugd)hulp als jeugd- en gezinswerker?

Deze stage is reeds voor het schooljaar 2022/2023 ingevuld.

Voor derdejaars stagiaires Social Work en Pedagogiek.

SOVEE

SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland, de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Binnen SOVEE hebben wij verschillende teams, jij komt te werken voor het project Het leven weer op de Rit. Het team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en specialismen, waarbij het in de samenwerking belangrijk is om gebruik te maken van elkaars expertise en deskundigheid. SOVEE werkt in de ambulante jeugdhulptak met SKJ-geregistreerde professionals.  

Wat ga je bij SOVEE doen?

SOVEE biedt een werkomgeving waarbij er ambulante (jeugd)hulp wordt uitgevoerd. De verwijzingen van deze traject worden gedaan door sociale wijkteams, jeugdbescherming (o.a. Samen Veilig), huisartsen of GGD-artsen. Kenmerkend voor onze hulpverlening is dat we naast het ambulant werken,  veel kennis hebben van het onderwijs en de onderwijsomgeving. Jongeren die bij ons aangemeld worden, zitten vaak in een moeilijke schoolsituatie. De jongeren zijn in de leeftijd van 12 tot 23 jaar en willen graag op verschillende terreinen geholpen worden om hun leven weer op de rit te krijgen. Het werk vraagt een creatieve outreachende houding, waarbij je er echt op afgaat en veel in de gezinnen aanwezig zult zijn, scholen bezoekt en met de jongere een actief contact onderhoudt. We werken vanuit de kernwaardes volhardend, verbindend en toegankelijk en willen daarbij voor jongeren, ouders en onze ketenpartners betrouwbaar en laagdrempelig zijn in contact en samenwerking.

We bieden een stageplek voor minimaal drie dagen per week en voor de duur van een schooljaar. In dit jaar zul je de eerste periode intensief meelopen met verschillende jeugd- en gezinswerkers en zal de tweede periode in het teken staan van het meer zelfstandig uitvoeren van trajecten onder supervisie. Daarbij word je persoonlijk begeleid door een praktijkbegeleider uit het team en zul je gedurende het jaar onderdeel zijn van het team. SOVEE biedt een stagevergoeding van € 200,- per maand.

Dus, ben jij iemand die in een kleinschalige welzijns- en (jeugd)hulporganisatie ervaring wil opdoen? Ben je sociaal- en communicatievaardig en zou je minimaal 24 uur per week stage kunnen lopen? Dan is dit misschien iets voor jou en raden we je aan om te solliciteren!

De stagebegeleiding

De begeleiding van de stage wordt uitgevoerd door een jeugd- en gezinswerker die SKJ-geregistreerd is. Je zult de eerste periode intensief meelopen met de praktijkbegeleider, maar ook met andere collega’s uit het team. Daarnaast wordt er deskundigheidsbevordering aangeboden en neem je deel aan team- en casusoverleg. Alles is er op gericht om je te begeleiden en te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling van een methodische werkhouding. Hierbij vormt het samen met jongere en/of ouders opstellen- en uitvoeren van een plan van aanpak en het leren rapporteren en registreren, de basis.

Wil je meer informatie? Bel dan even! En anders kun je solliciteren. Stuur je motivatie per mail met cv naar: sollicitaties@sovee.nl.

Delen

SOVEE