Voor de beste onderwijskansen

SOVEE is op zoek naar vrijwilligers die een kind (11-13 jaar) willen coachen bij studievaardigheden en taal

Ook voor studenten (vrije ruimte of honourtraject) Pedagogiek, Social Work, PABO

Taalent en de Overstap zijn projecten waarin kinderen gecoacht worden op het gebied van studievaardigheden en taal in de eindfase van het basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Een coach biedt ondersteuning bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs waardoor het kind meer kansen krijgt om succesvol het voortgezet onderwijs te vervolgen.

Doel van het project is de competenties van leerlingen te versterken, zodat zij succesvol kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Het programma richt zich op taal, studievaardigheden en algemene kennis. Gestreefd wordt voor deze leerlingen een doorgaande lijn te creëren naar het voortgezet onderwijs.

In de laatste periode van het basisonderwijs wordt een coach (vrijwilliger) aan een leerling gekoppeld. Het contact tussen leerling en coach loopt gedurende een half jaar. Coaches waarborgen de doorgaande lijn naar de nieuwe school. Ze maken in juni (eindfase basisschool) kennis met een kind op de basisschool, volgen de overstap en coachen het kind in de eerste periode van het voortgezet onderwijs (augustus tot februari).

Profiel coach:
Een goede coach ziet de kwaliteiten van het kind en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach ondersteun je het kind bij huiswerk, schoolse vaardigheden, studievaardigheden, leren leren, planning en taal. Om deze rol goed te kunnen vervullen, moet de coach over bepaalde vaardigheden beschikken. De voorwaarden die aan een coach worden gesteld, zijn:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je woont in Amersfoort of omgeving
  • Je hebt een baan, volgt een opleiding en/of wilt ervaring opdoen
  • Je hebt affiniteit met kinderen in de leeftijd 11-13 jaar en kunt makkelijk contact leggen met ze
  • Je staat open voor de beleving van kinderen, bent in staat om ze uit te dagen en hen te helpen hun ambities waar te maken
  • Je kunt een kind helpen met diverse schoolse zaken (taal, planning, huiswerk, 1e jaar VO-lesvakken)
  • Je bent enthousiast over het project
  • Je bent minimaal anderhalfuur per week beschikbaar voor het coachen
  • Je bent bereid je gedurende minimaal een half jaar aan het project te verbinden in de periode augustus-februari

Coaches krijgen vooraf een training van 2 dagdelen.

Heb je interesse en wil je coach worden, neem dan contact op met Lieke Bijen, coaching@sovee.nl, 06 – 51071155.

Delen

SOVEE