Voor de beste onderwijskansen

Coach&Co – Wil jij jongerencoach worden? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en stagiaires.

sovee_coach-006-vierkantCoach&Co home Wil jij een coach? Onze coaches

De functie van jongerencoach kan ingevuld worden als vrijwilliger of als hbo-stagiair(e) voor de opleiding Social Work of Pedagogiek.

De coach als vrijwilliger

Coaches vormen de spil van Coach&Co. Als coach fungeer je als rolmodel. Je begrijpt en hebt misschien zelf ervaren dat opgroeien lastig kan zijn. Je bent op een of andere manier geslaagd en tevreden met waar je nu staat in het leven. Essentieel is dat je als coach betrokken bent, kunt aansluiten bij de jongere en de tijd neemt om hem of haar te begeleiden.

Training en begeleiding

Alle jongerencoaches krijgen vóór de start van een coachingstraject een korte training. De training is gericht op het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. Tijdens het coachingstraject komen de coaches onder leiding van de projectleider regelmatig bij elkaar voor intervisie. Het doel van deze intervisiebijeenkomsten is het delen van ervaringen en het geven van advies aan elkaar. De coaches onderhouden via e-mail en telefoon onderling contact, maar kunnen ook altijd de projectleider bellen voor vragen en advies. Elke coach ontvangt een kleine onkostenvergoeding.

Jij ziet de kwaliteiten

Een goede coach ziet de kwaliteiten van de jongere en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach ondersteun je de jongere bij het zelfstandig sturen geven aan zijn/haar toekomst. Om deze rol goed te kunnen vervullen, moet de coach over bepaalde vaardigheden beschikken. De voorwaarden die aan een coach worden gesteld zijn:

  • Je bent ouder dan 18 jaar
  • Je woont in Amersfoort of omgeving
  • Je hebt een baan, volgt een opleiding en/of wil ervaring opdoen
  • Je hebt affiniteit met jongeren
  • Je kunt gemakkelijk contact leggen met jongeren
  • Je staat open voor de beleving van jongeren
  • Je weet (uit ervaring) dat het lastig kan zijn op school en je kunt uitdragen dat een opleiding belangrijk is
  • Je bent enthousiast over de coachingsmethodiek
  • Je bent minimaal anderhalf uur per week beschikbaar voor het coachen
  • Je bent bereid je gedurende minimaal een (school)jaar aan het project te verbinden

Aandachtsgebieden ondersteuning jongere

De jongeren van Coach&Co hebben diverse achtergronden en kunnen op verschillende aandachtsgebieden ondersteuning nodig hebben.

School

Er zijn jongeren uit het voortgezet onderwijs of mbo met een ondersteuningsvraag op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals hulp bij huiswerk, planning of leren ‘leren’. Sommigen weten nog niet welke vervolgopleiding of beroepskeuze ze moeten maken en zijn hun motivatie voor school enigszins kwijt. Het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan en het behalen van een diploma kan de reden zijn om een coach te nemen.

Inburgeren

Jongeren van het Taalcentrum zijn nog niet zo lang in Nederland en hebben hulp nodig bij taalverwerving, inburgering en het regelen van allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van studiefinanciering. Volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving is bij hen vaak een belangrijk doel.

Zelfvertrouwen

Sommige jongeren hebben negatieve (school)ervaringen, zijn faalangstig, worden gepest of hebben moeite met het maken van vrienden. Bij hen speelt het werken aan zelfvertrouwen en het ervaren van successen een grote rol.

Vrije tijd

Soms zijn er zorgen om jongeren, omdat ze naast school weinig activiteiten ontplooien, weinig bewegen, veel achter de computer zitten en niet weten hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Activiteiten ondernemen met deze jongeren kan hun leefwereld enorm vergroten en bijdragen aan een gezonde levensstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding.

De leeftijd van de jongeren varieert van 13 tot 23 jaar. Als coach ben je er in de eerste plaats voor de jongere, maar zijn zij in de leeftijd van 13 tot 16 jaar dan heb je vaak met ouders te maken.

Bij het tot stand komen van koppels houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van zowel de jongere als die van de coach. Gedeelde ervaring en affiniteit kunnen bijdragen aan een ‘klik’ en een goede match! In de intakegesprekken die vooraf plaatsvinden, worden deze besproken en in kaart gebracht.

De coach als stagiair(e)

Het hierboven geschetste profiel van de coach is in hoofdlijnen ook van toepassing op de rol van coach als stagiair. Studenten van de opleiding Social Work (MWD, SPH) en Pedagogiek kunnen als coach een jaarstage volgen voor het tweede jaar. Afhankelijk van het aantal stage-uren ga je twee of meer jongeren coachen. Meer weten? Klik op stagelopen Coach&Co. Sollicitaties met CV kun je sturen naar Marijn Kooiman m.kooiman@sovee.nl .

Wil je meer informatie over Coach&Co? Neem dan contact op met Marijn Kooiman T 06 – 12254104 of per mail via coaching@sovee.nl.

Wil jij je als coach aanmelden? Download ons Aanmeldformulier coaches.

Volg Coach&Co!

Coach&Co op Facebook
Coach&Co op Twitter

Delen

SOVEE