Voor de beste onderwijskansen

Coach&Co – Wil jij jongerencoach worden? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en stagiaires.

sovee_coach-006-vierkantCoach&Co home Wil jij een coach? Onze coaches

De functie van jongerencoach kan ingevuld worden als vrijwilliger of als hbo-stagiair(e) voor de opleiding Social Work of Pedagogiek.

De coach als vrijwilliger

Coaches vormen de spil binnen onze projecten met jongeren. Je begrijpt en hebt misschien zelf ervaren dat opgroeien lastig kan zijn. Als coach sta je naast een jongere, ben je betrokken en sluit je aan bij waar de jongere op dit moment behoefte aan heeft.

Training en begeleiding

Als je bij ons aan de slag gaat, krijg je voor aanvang van een traject met een jongere een basistraining. Deze bestaat uit een e-learning en een fysieke training. De training is gericht op het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. Zodra je een jongere ondersteunt, krijg je een vast contactpersoon. Bij diegene kun je met al je vragen terecht en je contactpersoon zal elke vier tot zes weken contact met je opnemen om te volgen hoe het traject gaat en eventuele vragen te beantwoorden.  Tijdens een traject zijn er drie evaluatiemomenten waarbij jij, de jongere en een contactpersoon van SOVEE aanwezig zijn. Naast deze individuele contactmomenten zijn er regelmatig bijeenkomsten en workshops die je kunt volgen.

Jij ziet de kwaliteiten

Een goede coach ziet de kwaliteiten van de jongere en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach ondersteun je de jongere bij het zelfstandig sturing geven aan zijn/haar toekomst. Om deze rol goed te kunnen vervullen, moet de coach over bepaalde vaardigheden beschikken. De voorwaarden die aan een coach worden gesteld zijn:

  • Je bent ouder dan 18 jaar
  • Je woont in Amersfoort of omgeving
  • Je hebt een baan, volgt een opleiding en/of wil ervaring opdoen
  • Je hebt affiniteit met jongeren
  • Je kunt gemakkelijk contact leggen met jongeren
  • Je staat open voor de beleving van jongeren
  • Je weet (uit ervaring) dat het lastig kan zijn op school en je kunt uitdragen dat een opleiding belangrijk is
  • Je bent minimaal anderhalf uur per week beschikbaar voor het coachen
  • Je bent bereid je gedurende minimaal een (school)jaar aan het project te verbinden

Aandachtsgebieden ondersteuning jongere

De jongeren van Coach&Co hebben diverse achtergronden en kunnen op verschillende aandachtsgebieden ondersteuning nodig hebben.

School

Er zijn jongeren uit het voortgezet onderwijs of mbo met een ondersteuningsvraag op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals hulp bij huiswerk, planning of leren ‘leren’. Sommigen weten nog niet welke vervolgopleiding of beroepskeuze ze moeten maken en zijn hun motivatie voor school enigszins kwijt. Het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan en het behalen van een diploma kan de reden zijn om een coach te nemen.

Inburgeren

Jongeren van het Taalcentrum zijn nog niet zo lang in Nederland en hebben hulp nodig bij taalverwerving, inburgering en het regelen van allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van studiefinanciering. Volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving is bij hen vaak een belangrijk doel.

Zelfvertrouwen

Sommige jongeren hebben negatieve (school)ervaringen, zijn faalangstig, worden gepest of hebben moeite met het maken van vrienden. Bij hen speelt het werken aan zelfvertrouwen en het ervaren van successen een grote rol.

Vrije tijd

Soms zijn er zorgen om jongeren, omdat ze naast school weinig activiteiten ontplooien, weinig bewegen, veel achter de computer zitten en niet weten hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Activiteiten ondernemen met deze jongeren kan hun leefwereld enorm vergroten en bijdragen aan een gezonde levensstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding.

De leeftijd van de jongeren varieert van 13 tot 23 jaar. Als coach ben je er in de eerste plaats voor de jongere, maar zijn zij in de leeftijd van 13 tot 16 jaar dan heb je vaak met ouders te maken.

Bij het tot stand komen van koppels houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van zowel de jongere als die van de coach. Gedeelde ervaring en affiniteit kunnen bijdragen aan een ‘klik’ en een goede match! In de intakegesprekken die vooraf plaatsvinden, worden deze besproken en in kaart gebracht.

De coach als stagiair(e)

Het hierboven geschetste profiel van de coach is in hoofdlijnen ook van toepassing op de rol van coach als stagiair. Studenten van de opleiding Social Work (MWD, SPH) en Pedagogiek kunnen als coach een jaarstage volgen voor het tweede jaar. Afhankelijk van het aantal stage-uren ga je twee of meer jongeren coachen. Meer weten? Klik op stagelopen Coach&Co. Sollicitaties met CV kun je sturen t.a.v. Team Coaching naar coaching@sovee.nl.

Wil je meer informatie over Coach&Co? Neem dan contact op met één van onze collega’s van Team Coaching 033-4702159 of mail naar coaching@sovee.nl.

Wil jij je als coach aanmelden? Download ons Aanmeldformulier coaches.

Volg Coach&Co!

Coach&Co op Facebook
Coach&Co op Twitter

Delen

SOVEE