Voor de beste onderwijskansen

Coördinatie Brede School

Brede school maatschappelijk werk amersfoort

Brede Scholen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. De meerwaarde van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur wordt alom erkend. SOVEE heeft de expertise in huis voor het ontwikkelen van een Brede School en heeft jarenlange ervaring met de coördinatie van brede scholen in Amersfoort. De medewerkers van SOVEE hebben verstand van zaken: ze kennen de landelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden en valkuilen, de praktijk van samenwerken tussen organisaties. SOVEE heeft een onafhankelijke positie en houdt de belangen van de verschillende partners goed in de gaten.

 

Wat kan SOVEE voor u betekenen?

SOVEE helpt bij het formuleren van een visie, doel en het opstellen van concrete plannen. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het verwerven van financiële middelen. Wat doet SOVEE:

  • Het proces begeleiden bij het opzetten van een Brede School
  • Adviseren over de organisatie van Brede Scholen
  • Organiseren van discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Ervaringen vanuit andere gemeenten aandragen
  • Brede scholen die vastlopen helpen met het herformuleren van doelstellingen, visie en draagvlak
  • Interim-taken vervullen, bijvoorbeeld voor ziektevervanging

Meer informatie?

Neem dan contact op met SOVEE, T 033 – 470 21 59, info@sovee.nl

Delen

SOVEE