Voor de beste onderwijskansen

Doorstroommonitor vmbo naar mbo

doorstroom vmbo naar mbo

Met de doorstroommonitor vmbo-mbo volgen we 4e jaars vmbo leerlingen bij de keuze van een vervolgschool. We volgen hierbij de doorstroom vmbo naar mbo. We gaan na of ze daadwerkelijk worden ingeschreven op het mbo. In de monitor volgen we ook leerlingen die vanuit vmbo3, havo4/5 en vwo de overstap naar het mbo maken. SOVEE biedt aan leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning.

Het gebruik van de monitor draagt bij aan het verminderen van het voortijdig schoolverlaten. zo blijkt uit cijfers van de regio Eemland. De gemeenten en alle scholen voor vo en mbo in de regio Eemland voeren gezamenlijk het regionale programma Aanpak VSV Eemland uit. Binnen dit programma is er veel geïnvesteerd in het extra begeleiden van vo-leerlingen (met name vmbo) bij hun overstap naar een vervolgopleiding. De monitor maakt deel uit van online instrumenten die in de regio Eemland worden gebruikt. Voor meer informatie over de online instrumenten zie: www.overstap-eemland.nl .

.

Delen

SOVEE