Voor de beste onderwijskansen

Hulp bij opvoeden

hulp bij opvoeden met opvoedondersteuning

Hulp bij opvoeden – Praktische opvoedondersteuning van SOVEE 

SOVEE helpt ouders om hun opvoedingsvaardigheden te versterken voor hun kinderen. Wij bieden praktische, intensieve hulp als de opvoeding stagneert en er meer nodig is dan informatie, advies en lichte ondersteuning.

Hulp nodig bij de opvoeding? Bel ons 033 – 470 21 59

Resultaat van de opvoedingsondersteuning

Ouders voelen zich gesterkt in hun rol als opvoeder. Hun problemen bij het opvoeden zijn verminderd of verdwenen en hun competenties zijn vergroot. Ouders hebben het gevoel de opvoeding weer alleen aan te kunnen. Hun sociaal netwerk is uitgebreid, zodat zij in hun eigen omgeving ‘hulpbronnen’ kunnen aanboren.

Waarom SOVEE?

  1. Wij beschikken over specifieke expertise; onze medewerkers werken volgens de principes van de Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG).
  2. Wij hebben een praktische insteek die aansluit bij de vraag van het gezin. Zo nodig coachen we de ouders een paar avonden achter elkaar als een brullende peuter naar bed moet en er steeds weer uit komt, als het gezin rond de stressvolle maaltijd zit of als de puber moet worden aangesproken op zijn gedrag.
  3. Wij zijn alert op cultuurverschillen. Ook allochtone gezinnen, die voor andere vormen van hulpverlening niet openstaan of daarbij voortijdig afhaken, worden door ons met succes begeleid. Daarbij kunnen we een beroep doen op Arabisch, Berbers of Turks sprekende medewerkers.
  4. Wij zijn direct inzetbaar.

Onze aanpak

SOVEE biedt kortdurende, intensieve ondersteuning in de thuissituatie. Door oefenen in de praktijk ontwikkelen ouders vaardigheden die ook in andere opvoedsituaties toepasbaar zijn.

Samen met ouders

Met ouders brengen we de opvoedvragen in kaart en zetten we deze om in concrete, haalbare doelen. Samen zoeken we naar mogelijke oorzaken en passende oplossingen.

Oefenen in de praktijk

We geven niet alleen informatie en advies, maar oefenen zoveel mogelijk met ouders in de dagelijkse opvoedpraktijk. We focussen op wat goed gaat en proberen dat te versterken. Zodoende ontstaat een positief opvoedklimaat en zelfvertrouwen bij ouders.

Duurzaam

We verkennen met ouders hoe ze geleerde vaardigheden ook in andere situaties kunnen gebruiken. We helpen ouders om hun sociale netwerk te vergroten en zorgen daarmee voor steunpilaren in de eigen omgeving. Heeft u hulp nodig bij opvoeden of wilt u meer informatie over opvoedondersteuning? Bel ons op 033 – 470 21 59.

Formulier doorverwijzing ambulante jeugdhulp

Uitsluitend huisartsen, POH’s en de GGD kunnen, indien zij van mening zijn dat een kind/jongere voor doorverwijzing naar SOVEE in aanmerking komt, het Formulier verzoek tot toewijzing bij verwijzing huisarts POHer of GGD arts invullen, ondertekenen en opsturen naar SOVEE, Postbus 2175, 3800 CD Amersfoort of mailen naar info@sovee.nl. SOVEE gebruikt dit om bij de gemeente een verzoek tot toewijzing in te dienen.

Delen

SOVEE