Voor de beste onderwijskansen

Coach&Co

jongerencoach
Wil jij een coach? Wil jij coach worden? Onze coaches

Coach&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat het op school of thuis niet lekker loopt. De coach is een volwassen vrijwilliger of stagiair(e) van de Hogeschool. Hij/zij stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar toekomst. De coach legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist kwaliteiten en sluit hierbij aan. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

Een coach is een soort maatje, die aandacht geeft, hulp biedt, maar ook leuke dingen met de jongere doet. Een coach kan helpen met schoolse zaken zoals huiswerk of planning, werkt aan een wederzijdse vertrouwensband en spreekt ook over alles wat de jongere bezighoudt. Samen ontspanning zoeken en activiteiten ondernemen zoals sport of naar de film gaan, is goed mogelijk.

Een coach kan een kruiwagen zijn naar werk of stage, hij/zij kan ondersteunen bij het vinden van een waardevolle vrijetijdsbesteding of bij het maken van vrienden.

Coaches zijn ervaringsdeskundigen. Dit betekent, dat ook zij ‘hobbels’ op hun weg zijn tegengekomen, maar erin zijn geslaagd deze te overwinnen.

Voorwaarden voor deelname

  • De jongere staat open voor coaching
  • is woonachtig of schoolgaand in Amersfoort
  • is tussen 13 en 23 jaar

Ben je een jongere tussen de 13 en 23 jaar en wil je misschien een coach? Lees dan hier meer

Ben je ouder dan 18 jaar en wil je een coach worden? Lees dan hier meer

Graag stellen wij onze coaches van het schooljaar 2020/2021 aan uw voor.  Lees dan hier meer

Voor meer informatie over Coach&Co kunt u contact opnemen met team coaching op tel: 033-4702159 of per mail: coaching@sovee.nl.

Film mentorproject

Radar heeft in samenwerking met Kern8, Oranje Fonds en Universiteit Groningen een 10 minuten durende voorlichtingsfilm ontwikkeld met subsidie van ZonMW.

Coach&Cootje

Coach&Cootje, coaching voor kinderen van 10 t/m 13 jaar. Voor meer informatie zie  http://www.welzijnamersfoort.nl/html/index.php?alineaID=14

Gemeente Amersfoortjongerencoach

 

Coach&Co wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Amersfoort en het Oranje Fonds (www.oranjefonds.nl/vrienden).

Volg Coach&Co!

Coach&Co op Facebook
Coach&Co op Twitter

Delen

SOVEE