Voor de beste onderwijskansen

Mijn Tweede Familie

opvang AMV

Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland 18 jaar worden, eindigt de voogdij: zij zijn officieel volwassen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zij wonen op zichzelf, mogen zelfstandig beslissingen nemen, zijn verantwoordelijk voor hun zorgkosten en kunnen financiële verplichtingen aangaan. Niet alle AMV’s zijn hier goed op voorbereid. Een opleiding afronden, werk vinden en al je zaken zelf regelen is een hele opgave. Daarom gunnen wij deze jongeren, die in Nederland een zelfstandig bestaan moeten opbouwen een tweede familie.

Bij Mijn Tweede Familie koppelt SOVEE een gezin aan een jonge vluchteling (17-23 jaar). Deze jongere is alleenstaand, woont zelfstandig op kamers of in een huurwoning, maar kan bij een tweede familie zijn/haar verhaal kwijt. Gewoon op een middag aan de keukentafel bij een kopje thee de dag doornemen of in alle rust huiswerk maken. Een keertje aanschuiven bij het avondeten en daarna gezellig op de bank voor de tv. Of een zondagmiddag mee met een uitje. Gewone, alledaagse familieaangelegenheden zijn voor deze jongeren heel waardevol en dragen bij aan ontspanning en een gevoel van geborgenheid. Een tweede familie kan de jongere bij diverse zaken helpen zoals: leren koken, meedenken bij het afsluiten van een zorgverzekering of ondersteunen bij school en huiswerk. Een tweede familie kan het gemis van ouders een klein beetje goedmaken.

Mebrahtom is zonder familie naar Nederland gekomen, maar heeft in Amersfoort een tweede familie gevonden! Bekijk zijn verhaal: https://youtu.be/l0BNTvd38Hg

Pharos en SOVEE hebben een handreiking ontwikkeld voor de ondersteuning voor jonge alleenstaande vreemdelingen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Hoe geef je dit vorm in de gemeente? Handvatten en tips.

Handreiking-Pharos-SOVEE-AMV-243x300.png

Gezinnen die nadere informatie wensen of belangstelling hebben om deel te nemen aan Mijn Tweede Familie kunnen kijken op gezinsprofiel M2F of contact opnemen met de projectleider, Annet Onnink, a.onnink@sovee.nl, 06 33587895.

Mijn Tweede Familie wordt door SOVEE uitgevoerd in samenwerking met Pharos en wordt gefinancierd door Werkgroep Vluchtelingen & Educatie, het Kansfonds en Indebuurt033.

kansfonds-logoLogo Indebuurt033

Werkgroep-Vluchtelingen-Educatie-300x32.pngPharos.png

Delen

SOVEE