Voor de beste onderwijskansen

Themabijeenkomsten, cursussen en workshops

opvoedcursus

‘Het is maar een fase’ wordt vaak gezegd over gedragsveranderingen bij kinderen. Toch is het als ouder soms maar wát lastig om hier mee om te gaan. Opeens is alles in huis een strijd, van eten tot aankleden. Of extreme buien van drift of verdriet steken de kop op.Hoewel ieder kind anders is, zijn er gelukkig wel tips die ouders kunnen helpen om dergelijke fases het hoofd te bieden. SOVEE biedt daarom een aantal keer per jaar opvoedcursussen, bijeenkomsten en workshops voor kinderen. Hier vindt u het overzicht voor kinderen tot 12 jaar.

Lees meer over:

 • Cursus Peuter in Zicht (2 en 3 jaar)
 • Thee met Tips
 • Cursus Opvoeden & Zo (4-12 jaar)
 • Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Opvoedcursus Peuter in Zicht (2 en 3 jaar)

Peuter in Zicht is een opvoedcursus voor ouders van kinderen van 2 en 3 jaar, waarin de ontwikkeling van peuters centraal staat. In de opvoedcursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Steunen
 • Stimuleren
 • Sturen
 • Eten, slapen en zindelijkheid

In zes bijeenkomsten leren ouders hoe zij een kind makkelijker door de peuterfase loodsen. 

Neem voor meer informatie over de opvoedcursus contact op met SOVEE, telefoonnummer 033-4702159.

Cursus Opvoeden & Zo (4-12 jaar)

De cursus Opvoeden & Zo is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen van 4 tot 12 jaar. In deze opvoedcursus worden tips en adviezen gedeeld over de opvoeding. Ook biedt de cursus veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Aandacht geven
 • Prijzen/belonen
 • Nee zeggen/verbieden
 • Negeren van (negatief) gedrag
 • Straffen en het voorkomen daarvan

De opvoedcursus bestaat uit zes bijeenkomsten. 

Neem voor meer informatie contact op met SOVEE via 033-4702159 of stuur een e-mail naar info@sovee.nl.

Woont u in Amersfoort? Neem dan contact op met Indebuurt033, Basicweg 24, 3821 BR Amersfoort, tel. 033 – 204 86 77 ( op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur), e-mail: info@indebuurt033.nl

Thee met Tips 

Kinderen zijn lief, maar soms ook lastig. Daarom is het voor ouders fijn om te leren hoe gedragsproblemen of obstakels aangepakt button opvoedparty ambassadeurkunnen worden, om optimaal van de kinderen te genieten. Moeders (en vaders) praten met elkaar en een ervaren begeleider over kinderen en opvoeding. Bijvoorbeeld hoe kinderen leren luisteren. Of hoe je positief gedrag stimuleert. Door kennis en ervaringen te delen, gaat iedereen weer met frisse moed naar huis. Ook maken we hierbij gebruik van het Opvoedspel.

Ook een ‘Thee met Tips’ party organiseren? 

 • Bel met SOVEE 033-4702159 om een datum en tijd af te spreken
 • Nodig ongeveer 3 andere moeders uit
 • Bedenk alvast een onderwerp
 • Zorg voor thee met wat lekkers

Neem voor meer informatie contact op met SOVEE via 033-4702159. Of stuur een e-mail naar info@sovee.nl.

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Naast opvoedcursussen en bijeenkomsten, biedt SOVEE ook de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid. Dit zijn taallessen die op de basisschool worden uitgevoerd en gaan over onderwijs en opvoeding. In de cursus gaan de deelnemers aan de slag met bijvoorbeeld het samen lezen van de nieuwsbrief, voorbereiden van het 10-minutengesprek, de klassenregels of het belang van voorlezen. Scholen slaan hiermee twee vliegen in één klap: ouders werken aan hun taalvaardigheid en de verbinding tussen school, ouder en kind wordt versterkt.

Taal en Ouderbetrokkenheid is ontwikkeld door SOVEE. Samen met de school wordt besproken welke onderwerpen in het programma komen. Het programma wordt vervolgens verzorgd door een taaldocent en een opvoedkundig begeleider van SOVEE. Doelstellingen zijn:

 • Verbeteren van de taalvaardigheid van ouders
 • Vergroten van de ouderbetrokkenheid
 • Versterken van de onderlinge relatie ouder, kind en school

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met SOVEE, 033-4702159, info@sovee.nl.

Delen

SOVEE