Voor de beste onderwijskansen

Opvoeden doen we Samen

Teamfoto Opvoeden doen we samen 2017-2018

Hoe werkt het?

Een gezinsmaatje van SOVEE komt bij het gezin thuis, beantwoordt hun vragen en geeft handige tips en onderneemt samen met ouder(s) en het kind leuke activiteiten die de ontwikkeling stimuleren.
Tijdens gezellige bijeenkomsten ontmoeten gezinnen elkaar waardoor zij ervaringen en kennis over opvoeding kunnen delen en waaruit misschien contact of vriendschap voor langere tijd kan ontstaan.

Opvoeden doen we Samen

  • Voor ouders met kinderen tot 12 jaar die de ontwikkelkansen van hun kind willen vergroten.
  • Een halfjaar tot 9 maanden 1x per week activiteiten met een gezinsmaatje.
  • Ontmoetingsbijeenkomsten met alle deelnemende gezinnen.
  • Delen van tips en adviezen met andere gezinnen over opvoeding en ontwikkelingsstimulering.
  • Een spetterend eindfeest.

Aanmelden kan door te bellen met SOVEE T 033 – 470 21 59 of door te mailen naar info@sovee.nl.
Ook leerkrachten, leidsters, wijkteamleden en andere professionals kunnen een gezin – in overleg met hen – aanmelden.

Voor dit project Opvoeden doen we Samen werkt SOVEE samen Stichting Present.

Stichting Present

Opvoeden doen we Samen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente  Amersfoort, het Kansfonds, het VSBfonds en het Sociaal Fonds Amersfoort.

gemeente-amersfoortkansfondsSociaal fonds AmersfoortVSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

banner VSB Fonds

Delen

SOVEE