Voor de beste onderwijskansen

Projectontwikkeling en -management

projectontwikkeling

De afgelopen jaren heeft SOVEE veel ervaring opgedaan in het opzetten en managen van succesvolle projecten. Kenmerkend is de samenwerking tussen meerdere partijen waarbij SOVEE een sleutelrol vervult in de coördinatie of uitvoering. SOVEE verzorgt het hele proces van idee tot en met implementatie.

Een paar voorbeelden van projecten die SOVEE heeft ontwikkeld zijn:

  • Het Trajectbureau voor opleiding en werk
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort
  • De Gouden Wissel

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met SOVEE, T 033-42702159, info@sovee.nl

Delen

SOVEE