Voor de beste onderwijskansen

TAALent

TAALent taal op maat

In Amersfoort wordt in vijf wijken een TAALentklas georganiseerd om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties, zodat zij door kunnen stromen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs. De TAALentklas richt zich op leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs die op basis van hun capaciteiten in vmbo-t of havo geplaatst kunnen worden, maar het risico lopen op onderpresteren vanwege talige belemmeringen.

Geselecteerde leerlingen krijgen wekelijks twee uur extra leertijd in een TAALentklas. Tijdens deze lessen is veel aandacht voor taal op maat en ‘kennis van de wereld’, maar ook voor het ontwikkelen van een ‘academische houding’. De lessen stimuleren nieuwsgierigheid, een kritische houding, discussievaardigheden en meningsvorming.

SOVEE draagt zorg voor een vervolg van de ondersteuning in het voortgezet onderwijs. In de laatste periode van het basisonderwijs wordt een coach (vrijwilliger, student of stagiair) aan een of meerdere leerling(en) van een TAALentklas gekoppeld. Na afloop van het TAALentprogramma loopt het contact tussen leerling en coach nog circa een half jaar door om een doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs te waarborgen. SOVEE draagt zorg voor de werving, matching, scholing en begeleiding van de coaches.

 

Delen

SOVEE