Voor de beste onderwijskansen

Versterken ouderbetrokkenheid op school

Ouderbetrokkenheid vergroten

SOVEE is gespecialiseerd in het pedagogisch ondersteunen van ouders van (potentiële) risicokinderen en jongeren. Daarnaast adviseert SOVEE peuterspeelzalen en scholen hoe zij de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. SOVEE biedt onder andere advies en ondersteuning bij de communicatie en samenwerking met ouders binnen school en de voor- en vroegschoolse periode (VVE) zoals peuterspeelzaal; themabijeenkomsten voor ouders; opvoedcursussen en voorlichting aan ouders over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

 

Ouders over de drempel

Het betrekken van ouders bij het onderwijs blijkt niet eenvoudig. De opkomst van ouders tijdens een ouderavond valt vaak tegen, ondanks alle inspanningen vanuit school. Soms heb je als school het gevoel dat je ouders niet kunt bereiken. Aan de andere kant voelen ouders zich soms niet begrepen door de school. Hoe kan de school ouders over de drempel van school helpen? En wat kunnen ouders doen om hun kind te ondersteunen bij het onderwijs?

Schoolprestaties gaan vooruit

De betrokkenheid van ouders bij peuterspeelzaal of school is heel belangrijk, omdat ouders kunnen helpen hun kind te stimuleren in het leren. Betrokkenheid van ouders bij de school heeft een positief effect op de schoolprestaties en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

Afstemming en overleg

Om hun kind te kunnen ondersteunen bij het onderwijs, is het nodig dat ouders de school kennen. Maar ze moeten zich ook welkom voelen en weten wat hun kind daar meemaakt en leert. Afstemming en overleg tussen ouders en school over ieders bijdrage aan de opvoeding en over gemeenschappelijke verantwoordelijkheden is belangrijk.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met SOVEE, T 033 – 470 21 59, E info@sovee.nl.
 

 

Delen

SOVEE