Voor de beste onderwijskansen

Opstap

voorbereiding basisschool

Opstap: voorbereiding basisschool

Vanaf vier jaar is het zover. Een kind is peuter-af en klaar voor de basisschool. OpStap is een programma waarbij kinderen van 4 tot 6 jaar spelenderwijs worden voorbereid op het lesprogramma van groep 3 in de basisschool. Door deze vroege aanpak kunnen kleuters beter voorbereid aan groep 3 beginnen. SOVEE heeft al meer dan 15 jaar ervaring met OpStap.

Wat is OpStap?

OpStap is een tweejarig programma van SOVEE voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Spelenderwijs worden kinderen voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. OpStap leert ouders, in kleine groepjes, hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren thuis en op school. De ouder krijgt kennis en vaardigheden over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. En leert op een positieve manier om te gaan met signalen van het kind. Dit bevordert een actieve leerhouding en bovenal het leerplezier.

Activiteiten

Ouders doen samen met het kind verschillende activiteiten zoals liedjes zingen en spelletjes spelen, verhaaltjes, rijmpjes en raadseltjes voorlezen. Verder leert het kind onder andere de kleuren, vormen, letters en getallen. En de kleuter kleurt kleurplaten, knipt, plakt en maakt schrijfbewegingen. Met deze activiteiten wordt het concentratievermogen gestimuleerd en de fantasie en woordenschat geprikkeld. Ook de ontwikkeling van de fijne motoriek krijgt veel aandacht. Om deze activiteiten ook thuis te doen, leent de ouder een materialendoos van OpStap.

Vragen of aanmelden

Vragen over de werkwijze van OpStap? Een programma in uw gemeente verzorgen? Bel of e-mail naar SOVEE T 033 – 470 21 59, info@sovee.nl

Delen

SOVEE