Voor de beste onderwijskansen

VVE-oudercomponent

Ouderbetrokkenheid vergroten

Bij de oudercomponent VVE worden de ouders geïnformeerd over de thema’s die hun kind aangeboden krijgt in de groep. Daarnaast worden de ouders gestimuleerd om ook thuis met hun kind met de thema’s bezig te zijn.

Voor de ouders wordt er bij iedere themawisseling een bijeenkomst op de peuterspeelzaal of school georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over de doelen en inhoud van het VVE-thema dat de kinderen is aangeboden in de groep. Vaak zijn zij ook ca 15 minuten aanwezig in de groep van hun kind tijdens het werken met dit thema.

De ouders krijgen tips en ideeën aangereikt voor aansluitende activiteiten die zij samen met hun kind kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn boekjes met thuisactiviteiten ontwikkeld, die aan de ouders worden meegegeven.

Naast de themabijeenkomsten worden ook bijeenkomsten georganiseerd over opvoedkundige onderwerpen.

Delen

SOVEE