Voor de beste onderwijskansen

What’s Next

What’s Next? Jouw toekomst!
What’s Next is een uniek programma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie dat in de bovenbouw van het vmbo klassikale lessen en coaching combineert. Het is door SOVEE ontwikkeld samen met Stichting Move. Met dit LOB-programma willen Move en SOVEE bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd op scholen in de regio Amersfoort/Utrecht. Dit jaar worden de lessen gegeven op het Corderius College Amersfoort, X11 media en vormgeving Utrecht, het Oosterlicht College Utrecht en vmbo Trivium College Amersfoort.

PASSENDE VERVOLGOPLEIDING
Jongeren die deelnemen aan What’s Next vergroten hun kansen op het vinden van een passende studie. Aan de hand van klassikale lessen en coachingsbijeenkomsten ontdekken vmbo-leerlingen welke vervolgopleiding bij hun talenten past en welke waardevolle positie zij in de maatschappij kunnen gaan innemen. De jongeren gaan aan de slag met talentontwikkeling, maatschappelijke thema’s en sollicitatievaardigheden, ze krijgen een gastles van een mbo-student en krijgen tijdens de ‘bedrijvendag’ een kijkje in het werkveld van diverse organisaties. Ze ontmoeten monteurs, verpleegkundigen, welzijnswerkers, dierenartsassistenten en andere mensen uit het beroepenveld. Maar liefst tien bedrijven hebben zich al aangesloten bij What’s Next! Jongeren maken dit schooljaar kennis met het werk van o.a. de samenwerkingspartners Lomans en Amerpoort uit Amersfoort.

Bijzonder aan What’s Next is dat er evenveel aandacht is voor klassikale lessen als voor coachingssessies. Tijdens de klassikale lessen leren de jongeren zichzelf en hun talenten beter kennen. Om de klassikale lessen te verdiepen, vinden er in groepjes van vier of vijf jongeren coachingssessies plaats. Het programma van What’s Next wordt per school aangepast naar de wensen en mogelijkheden.

Meedoen met What’s Next als trainer, school of leerling? Of wil je met jouw bedrijf aansluiten bij het LOB-programma? Neem contact met ons op!

Delen

SOVEE