Voor de beste onderwijskansen

What’s Next

What’s Next? Jouw toekomst!
What’s Next is een uniek programma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in de bovenbouw van het vmbo. In kleine coachgroepjes praten leerlingen over hun talenten, vaardigheden en mogelijke vervolgstudie. Ook maken ze kennis met het mbo door in gesprek te gaan met mbo-leerlingen.
What’s Next is door SOVEE ontwikkeld samen met Stichting Move. Met dit LOB-programma willen Move en SOVEE bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd op scholen in de regio Amersfoort/Utrecht.
Dit jaar draait het programma op o.a. het Vathorst College en het Trivium College in Amersfoort.

PASSENDE VERVOLGOPLEIDING
Jongeren die deelnemen aan What’s Next vergroten hun kansen op het vinden van een passende studie. In de kleine groepjes worden leerlingen door een vrijwilliger of hbo-stagiaire begeleid in het nadenken over zichzelf en hun toekomst. Zo ontdekken vmbo-leerlingen welke vervolgopleiding bij hun talenten past en welke waardevolle positie zij in de maatschappij kunnen gaan innemen. De jongeren gaan aan de slag met talentontwikkeling, maatschappelijke thema’s en sollicitatievaardigheden, ze krijgen een gastles van een mbo-student en leren laagdrempelig reflecteren op hun vaardigheden.

Bijzonder aan What’s Next is dat er in kleine groepjes echte aandacht is voor de jongeren zelf. Leerlingen krijgen inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden. Dit gebeurt met oefeningen, serieuze games en goede gesprekken met de coach en elkaar.

Meer informatie
Het programma van What’s Next wordt per school aangepast naar de wensen en mogelijkheden. Meedoen met What’s Next als trainer, school of leerling? Neem contact met ons op!
Voor meer informatie, bekijk de What’s Next Factsheet

Delen

SOVEE