Voor de beste onderwijskansen

Praktische advisering

zorgstructuur passend onderwijs

Passend onderwijs en de veranderingen in de jeugdzorg brengen veel veranderingen teweeg. Hoe ga je hier als professional mee om? Hoe kan ik als gemeente de aanpak van voortijdig schoolverlaten verbeteren of de jeugdwerkloosheid aanpakken? Hoe kan ik de (onderwijs)kansen van vluchtelingenkinderen vergroten? Vragen die om een praktische oplossing vragen. U kunt bij SOVEE terecht voor praktische adviezen over bijvoorbeeld het versterken van de zorgstructuur in de school en de samenwerking met het wijkteam. Maar ook over het versterken van de ouderbetrokkenheid op (voor)scholen. De advisering kan individueel of groepsgewijs (in de vorm van voorlichting of themabijeenkomsten) plaatsvinden.

SOVEE heeft ervaren krachten met verstand van onderwijs en het begeleiden van veranderingen in de zorgstructuur van het onderwijs. Wij denken onafhankelijk mee en helpen de docenten om hun vaardigheden te versterken.

Meer informatie? Bel of mail naar SOVEE: 033-4702159 of info@sovee.nl.

 

Delen

SOVEE