Voor de beste onderwijskansen

0 tot 12 jaar

Begeleide omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij SOVEE de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. SOVEE heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Opvoedondersteuners van SOVEE begeleiden de omgang. Samen met ouder(s) en aanmelder worden er duidelijke en praktische afspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt. Zo wordt er bij de ene omgang alleen toezicht gehouden terwijl bij een andere omgang de opvoedondersteuner een meer coachende, of zo nodig sturende, rol aanneemt. Er worden afspraken gemaakt over de duur, frequentie en tijd van het bezoek. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er aan een speciaal doel wordt gewerkt, begeleiden wij ook op zaterdag.

Als het handig en mogelijk is, kan de omgang ook buiten, bij één van de ouders thuis of op een andere geschikte locatie plaatsvinden.

Het belang en de veiligheid van het kind staan tijdens de omgang altijd voorop.

Wilt u een vraag stellen, even overleggen of iemand aanmelden? Neem dan contact op met Carolien Tunzi, coördinator van de omgangsbegeleiding. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-41904133. Of stuur een e-mail naar: c.tunzi@sovee.nl

Themabijeenkomsten, cursussen en workshops

‘Het is maar een fase’ wordt vaak gezegd over gedragsveranderingen bij kinderen. Toch is het als ouder soms maar wát lastig om hier mee om te gaan. Opeens is alles in huis een strijd, van eten tot aankleden. Of extreme buien van drift of verdriet steken de kop op.Hoewel ieder kind anders is, zijn er gelukkig wel tips die ouders kunnen helpen om dergelijke fases het hoofd te bieden. SOVEE biedt daarom een aantal keer per jaar opvoedcursussen, bijeenkomsten en workshops voor kinderen. Hier vindt u het overzicht voor kinderen tot 12 jaar.

Lees verder

TAALent

In Amersfoort wordt in vijf wijken een TAALentklas georganiseerd om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties, zodat zij door kunnen stromen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs. De TAALentklas richt zich op leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs die op basis van hun capaciteiten in vmbo-t of havo geplaatst kunnen worden, maar het risico lopen op onderpresteren vanwege talige belemmeringen.

Lees verder

SOVEE