Voor de beste onderwijskansen

0 tot 12 jaar

Naar de middelbare school

Themabijeenkomsten voor ouders met kinderen op de basisschool

Op 28 november jl. vond bij SOVEE in Amersfoort de lancering plaats van de cursusmap ‘NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL’.

De cursusmap bevat informatie over alle veranderingen die plaatsvinden als een kind naar de middelbare school gaat. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap, voor kinderen én voor ouders. Het is fijn om daar samen met andere ouders over te praten. En om te weten hoe je je kind in die tijd het beste kunt helpen. De cursusmap voor ouders ‘NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL’ helpt daarbij. Voor de ouders zijn er acht themabijeenkomsten ontwikkeld. Onderwerpen zijn o.a. welke middelbare scholen zijn er, het schooladvies, open dagen, puberteit, docenten, huiswerk en Magister. Leerkrachten, docenten, vrijwilligers en professionals die zich bezighouden met opvoedondersteuning kunnen de bijeenkomsten begeleiden.

Het materiaal bestaat behalve de cursusmap uit een poster en korte filmpjes waarin ouders vertellen over hun eigen ervaring.

‘NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL’ is ontwikkeld door Pharos en SOVEE. Met dank aan de gemeente en de ouders en leerkrachten van diverse basisscholen in Amersfoort en Bunschoten.

Hoe bestel je het materiaal?

Ga naar de Kennisbank van Pharos voor de cursusmap en de poster: https://www.pharos.nl/kennisbank/naar-de-middelbare-school/

 

Begeleide omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij SOVEE de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. SOVEE heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Opvoedondersteuners van SOVEE begeleiden de omgang. Samen met ouder(s) en aanmelder worden er duidelijke en praktische afspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt. Zo wordt er bij de ene omgang alleen toezicht gehouden terwijl bij een andere omgang de opvoedondersteuner een meer coachende, of zo nodig sturende, rol aanneemt. Er worden afspraken gemaakt over de duur, frequentie en tijd van het bezoek. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er aan een speciaal doel wordt gewerkt, begeleiden wij ook op zaterdag.

Als het handig en mogelijk is, kan de omgang ook buiten, bij één van de ouders thuis of op een andere geschikte locatie plaatsvinden.

Het belang en de veiligheid van het kind staan tijdens de omgang altijd voorop.

SOVEE kan uitsluitend de trajecten van begeleide omgang aannemen in overleg met de gecontracteerde gemeentes.

Themabijeenkomsten, cursussen en workshops

‘Het is maar een fase’ wordt vaak gezegd over gedragsveranderingen bij kinderen. Toch is het als ouder soms maar wát lastig om hier mee om te gaan. Opeens is alles in huis een strijd, van eten tot aankleden. Of extreme buien van drift of verdriet steken de kop op.Hoewel ieder kind anders is, zijn er gelukkig wel tips die ouders kunnen helpen om dergelijke fases het hoofd te bieden. SOVEE biedt daarom een aantal keer per jaar opvoedcursussen, bijeenkomsten en workshops voor kinderen. Hier vindt u het overzicht voor kinderen tot 12 jaar.

Lees verder

SOVEE