Voor de beste onderwijskansen

0 tot 12 jaar

TAALent

In Amersfoort wordt in vijf wijken een TAALentklas georganiseerd om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties, zodat zij door kunnen stromen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs. De TAALentklas richt zich op leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs die op basis van hun capaciteiten in vmbo-t of havo geplaatst kunnen worden, maar het risico lopen op onderpresteren vanwege talige belemmeringen.

Lees verder

Samen Opvoeden

Veel ouders hebben opvoedvragen of zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen. Soms kunnen zij dan wat extra ondersteuning gebruiken. Dan is er Samen Opvoeden!

Lees verder

Versterken ouderbetrokkenheid op school

SOVEE is gespecialiseerd in het pedagogisch ondersteunen van ouders van (potentiële) risicokinderen en jongeren. Daarnaast adviseert SOVEE peuterspeelzalen en scholen hoe zij de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. SOVEE biedt onder andere advies en ondersteuning bij de communicatie en samenwerking met ouders binnen school en de voor- en vroegschoolse periode (VVE) zoals peuterspeelzaal; themabijeenkomsten voor ouders; opvoedcursussen en voorlichting aan ouders over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Lees verder

SOVEE