Voor de beste onderwijskansen

0 tot 12 jaar

VVE-oudercomponent

Bij de oudercomponent VVE worden de ouders geïnformeerd over de thema’s die hun kind aangeboden krijgt in de groep. Daarnaast worden de ouders gestimuleerd om ook thuis met hun kind met de thema’s bezig te zijn.

Lees verder

Opstap

Opstap: voorbereiding basisschool

Vanaf vier jaar is het zover. Een kind is peuter-af en klaar voor de basisschool. OpStap is een programma waarbij kinderen van 4 tot 6 jaar spelenderwijs worden voorbereid op het lesprogramma van groep 3 in de basisschool. Door deze vroege aanpak kunnen kleuters beter voorbereid aan groep 3 beginnen. SOVEE heeft al meer dan 15 jaar ervaring met OpStap.

Lees verder

Hulp bij opvoeden

Hulp bij opvoeden – Praktische opvoedondersteuning van SOVEE 

SOVEE helpt ouders om hun opvoedingsvaardigheden te versterken voor hun kinderen. Wij bieden praktische, intensieve hulp als de opvoeding stagneert en er meer nodig is dan informatie, advies en lichte ondersteuning.

Lees verder

SOVEE