Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

Ervaringsmaatjes

Ervaringsmaatjes

Het project ervaringsmaatjes is er voor kinderen tussen de 13 en 18 jaar die opgroeien in een gezin met een (psychisch) ziek, beperkt of verslaafd gezinslid. Vaak moeten deze jongeren extra zorg bieden aan een ander gezinslid, maken ze zich zorgen over een ander gezinslid of missen ze zelf zorg. Zij worden daarom ook wel jonge mantelzorgers genoemd.

SOVEE wil, in samenwerking met Indebuurt033 en Sociale Gasten, aan deze jongeren een maatje bieden die zelf in een soortgelijke situatie heeft gezeten. Ons doel is om met de inzet van ‘Ervaringsmaatjes’ de eigenwaarde en het zelfvertrouwen bij jonge mantelzorgers te laten groeien, zodat hun welzijn toeneemt en overbelasting wordt voorkomen.

De jonge mantelzorger wordt voor een periode van zes tot negen maanden gekoppeld aan een hbo-student of vrijwilliger van 18-35 jaar. De ervaringsmaatjes spreken wekelijks af met de jonge mantelzorgers om tijd samen door te brengen. Er worden leuke dingen gedaan en ontspanning staat centraal. Er wordt een luisterend oor geboden, ervaringen gedeeld en er is specifiek aandacht voor de jonge mantelzorger. Dit alles draagt bij aan de ontspanning, erkenning en een groeiend eigenwaarde van de jongere. Hierdoor kan de jonge mantelzorger zich weer kind voelen.

Nieuwsgierig naar wat jij kunt betekenen voor een jonge mantelzorger? Of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Lieke Beijen, bel naar 06 51071155 of mail naar coaching@sovee.nl.

Nieuwsgierig naar een ervaringsverhaal? Scan de QR-code!

What’s Next

What’s Next? Jouw toekomst!What’s Next is een uniek programma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in de bovenbouw van het vmbo. In kleine coachgroepjes praten leerlingen over hun talenten, vaardigheden en mogelijke vervolgstudie. Ook maken ze kennis met het mbo door in gesprek te gaan met mbo-leerlingen.What’s Next is door SOVEE ontwikkeld samen met Stichting Move. Met dit LOB-programma willen Move en SOVEE bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd op scholen in de regio Amersfoort/Utrecht. Dit jaar draait het programma op o.a. het Vathorst College en het Trivium College in Amersfoort.

PASSENDE VERVOLGOPLEIDINGJongeren die deelnemen aan What’s Next vergroten hun kansen op het vinden van een passende studie. In de kleine groepjes worden leerlingen door een vrijwilliger of hbo-stagiaire begeleid in het nadenken over zichzelf en hun toekomst. Zo ontdekken vmbo-leerlingen welke vervolgopleiding bij hun talenten past en welke waardevolle positie zij in de maatschappij kunnen gaan innemen. De jongeren gaan aan de slag met talentontwikkeling, maatschappelijke thema’s en sollicitatievaardigheden, ze krijgen een gastles van een mbo-student en leren laagdrempelig reflecteren op hun vaardigheden.

Bijzonder aan What’s Next is dat er in kleine groepjes echte aandacht is voor de jongeren zelf. Leerlingen krijgen inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden. Dit gebeurt met oefeningen, serieuze games en goede gesprekken met de coach en elkaar.

Meer informatieHet programma van What’s Next wordt per school aangepast naar de wensen en mogelijkheden. Meedoen met What’s Next als trainer, school of leerling? Neem contact met ons op! Voor meer informatie, bekijk de What’s Next Factsheet

Support2Go

Support2Go is voor studenten (16 en 20 jaar) van de opleiding Servicemedewerker niveau 2 van ROC Midden Nederland in Amersfoort, die gemotiveerd zijn voor laagdrempelige ondersteuning. De overstap van het mbo naar de arbeidsmarkt is voor sommige jongeren moeilijk. Minder zelfredzame studenten (waaronder ook nieuwkomers) hebben moeite met het succesvol afmaken van hun opleiding en missen een stevig netwerk, waardoor ze vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving hebben. Er zijn ook jongeren voor wie de keuze te vroeg komt of het beroepsbeeld nog te weinig ontwikkeld is. Daarnaast dreigen jongeren uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze. Dit belemmert hen om de juiste weg te vinden in de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Deze jongeren hebben deze extra begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op school en stage en daarmee hun kansen te vergroten op het verwerven van een structurele baan en een solide maatschappelijk positie. Vanuit SOVEE matchen wij jongeren met coaches uit het bedrijfsleven. De coaching wordt aangeboden aan de studenten naast de reguliere begeleiding die al op school aanwezig is.

 

https://www.sovee.nl/wp-content/uploads/2020/11/Sovee_V3.mp4

Voor dit project werken we samen met ROC Midden Nederland.

 

 

SOVEE