Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

EVA&Co

Wil jij een coach? Wil jij coach worden? Onze coaches

EVA&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de Entree-opleiding voor anderstaligen (EVA) volgen bij MBO Amersfoort. De coach is een volwassen vrijwilliger of een medestudent van MBO Amersfoort. EVA&Co vergroot de kans op een diploma, certificaat of werk, maar ook de zelfredzaamheid van anderstalige jongeren. Door je aan te melden als coach kun jij jongeren begeleiden bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

Lees verder

Coach&Co

Wil jij een coach? Wil jij coach worden? Onze coaches

Coach&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat het op school of thuis niet lekker loopt. De coach is een volwassen vrijwilliger of stagiair(e) van de Hogeschool. Hij/zij stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar toekomst. De coach legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist kwaliteiten en sluit hierbij aan. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

Lees verder

Gouden Wissel • Sporten en individuele begeleiding

Sommige jongeren ondervinden hobbels op hun weg naar een zelfstandig bestaan. Het lukt hen niet een opleiding af te ronden, ze vinden geen baan of raken hun werk snel weer kwijt, hebben thuis problemen, maken schulden of omringen zich met ‘verkeerde vrienden’.  Voor deze jongeren biedt Gouden Wissel, een initiatief van SOVEE, uitkomst.

Lees verder

SOVEE