Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

What’s Next

What’s Next? Jouw toekomst!What’s Next is een uniek programma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in de bovenbouw van het vmbo. In kleine coachgroepjes praten leerlingen over hun talenten, vaardigheden en mogelijke vervolgstudie. Ook maken ze kennis met het mbo door in gesprek te gaan met mbo-leerlingen.What’s Next is door SOVEE ontwikkeld samen met Stichting Move. Met dit LOB-programma willen Move en SOVEE bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd op scholen in de regio Amersfoort/Utrecht. Dit jaar draait het programma op o.a. het Vathorst College en het Trivium College in Amersfoort.

PASSENDE VERVOLGOPLEIDINGJongeren die deelnemen aan What’s Next vergroten hun kansen op het vinden van een passende studie. In de kleine groepjes worden leerlingen door een vrijwilliger of hbo-stagiaire begeleid in het nadenken over zichzelf en hun toekomst. Zo ontdekken vmbo-leerlingen welke vervolgopleiding bij hun talenten past en welke waardevolle positie zij in de maatschappij kunnen gaan innemen. De jongeren gaan aan de slag met talentontwikkeling, maatschappelijke thema’s en sollicitatievaardigheden, ze krijgen een gastles van een mbo-student en leren laagdrempelig reflecteren op hun vaardigheden.

Bijzonder aan What’s Next is dat er in kleine groepjes echte aandacht is voor de jongeren zelf. Leerlingen krijgen inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden. Dit gebeurt met oefeningen, serieuze games en goede gesprekken met de coach en elkaar.

Meer informatieHet programma van What’s Next wordt per school aangepast naar de wensen en mogelijkheden. Meedoen met What’s Next als trainer, school of leerling? Neem contact met ons op! Voor meer informatie, bekijk de What’s Next Factsheet

Support2Go

Support2Go is voor studenten (16 en 20 jaar) van de opleiding Servicemedewerker niveau 2 van ROC Midden Nederland in Amersfoort, die gemotiveerd zijn voor laagdrempelige ondersteuning. De overstap van het mbo naar de arbeidsmarkt is voor sommige jongeren moeilijk. Minder zelfredzame studenten (waaronder ook nieuwkomers) hebben moeite met het succesvol afmaken van hun opleiding en missen een stevig netwerk, waardoor ze vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving hebben. Er zijn ook jongeren voor wie de keuze te vroeg komt of het beroepsbeeld nog te weinig ontwikkeld is. Daarnaast dreigen jongeren uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze. Dit belemmert hen om de juiste weg te vinden in de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Deze jongeren hebben deze extra begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op school en stage en daarmee hun kansen te vergroten op het verwerven van een structurele baan en een solide maatschappelijk positie. Vanuit SOVEE matchen wij jongeren met coaches uit het bedrijfsleven. De coaching wordt aangeboden aan de studenten naast de reguliere begeleiding die al op school aanwezig is.

 

https://www.sovee.nl/wp-content/uploads/2020/11/Sovee_V3.mp4

Voor dit project werken we samen met ROC Midden Nederland.

Support2Go wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Amersfoort.

 

Begeleide omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij SOVEE de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. SOVEE heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Opvoedondersteuners van SOVEE begeleiden de omgang. Samen met ouder(s) en aanmelder worden er duidelijke en praktische afspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt. Zo wordt er bij de ene omgang alleen toezicht gehouden terwijl bij een andere omgang de opvoedondersteuner een meer coachende, of zo nodig sturende, rol aanneemt. Er worden afspraken gemaakt over de duur, frequentie en tijd van het bezoek. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er aan een speciaal doel wordt gewerkt, begeleiden wij ook op zaterdag.

Als het handig en mogelijk is, kan de omgang ook buiten, bij één van de ouders thuis of op een andere geschikte locatie plaatsvinden.

Het belang en de veiligheid van het kind staan tijdens de omgang altijd voorop.

Wilt u een vraag stellen, even overleggen of iemand aanmelden? Neem dan contact op met Carolien Tunzi, coördinator van de omgangsbegeleiding. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-41904133. Of stuur een e-mail naar: c.tunzi@sovee.nl

SOVEE