Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

Coach&Co

Wil jij een coach? Wil jij coach worden? Onze coaches

Coach&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat het op school of thuis niet lekker loopt. De coach is een volwassen vrijwilliger of stagiair(e) van de Hogeschool. Hij/zij stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar toekomst. De coach legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist kwaliteiten en sluit hierbij aan. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

Lees verder

Gouden Wissel • Sporten en individuele begeleiding

Sommige jongeren ondervinden hobbels op hun weg naar een zelfstandig bestaan. Het lukt hen niet een opleiding af te ronden, ze vinden geen baan of raken hun werk snel weer kwijt, hebben thuis problemen, maken schulden of omringen zich met ‘verkeerde vrienden’.  Voor deze jongeren biedt Gouden Wissel, een initiatief van SOVEE, uitkomst.

Lees verder

Doorstroommonitor vmbo naar mbo

Met de doorstroommonitor vmbo-mbo volgen we 4e jaars vmbo leerlingen bij de keuze van een vervolgschool. We volgen hierbij de doorstroom vmbo naar mbo. We gaan na of ze daadwerkelijk worden ingeschreven op het mbo. In de monitor volgen we ook leerlingen die vanuit vmbo3, havo4/5 en vwo de overstap naar het mbo maken. SOVEE biedt aan leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning.

Lees verder

SOVEE