Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

Gouden Wissel • Sporten en individuele begeleiding

Sommige jongeren ondervinden hobbels op hun weg naar een zelfstandig bestaan. Het lukt hen niet een opleiding af te ronden, ze vinden geen baan of raken hun werk snel weer kwijt, hebben thuis problemen, maken schulden of omringen zich met ‘verkeerde vrienden’.  Voor deze jongeren biedt Gouden Wissel, een initiatief van SOVEE, uitkomst.

Lees verder

Doorstroommonitor vmbo naar mbo

Met de doorstroommonitor vmbo-mbo volgen we 4e jaars vmbo leerlingen bij de keuze van een vervolgschool. We volgen hierbij de doorstroom vmbo naar mbo. We gaan na of ze daadwerkelijk worden ingeschreven op het mbo. In de monitor volgen we ook leerlingen die vanuit vmbo3, havo4/5 en vwo de overstap naar het mbo maken. SOVEE biedt aan leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning.

Lees verder

Het leven weer op de rit

SOVEE biedt jongeren een nieuw perspectief

SOVEE biedt hulp aan jongeren die door problemen op meerdere leefgebieden (school, werk, financiën, thuissituatie, vrije tijd) tussen wal en schip zijn geraakt. Onze begeleiders hebben alle middelen in huis om deze jongeren intensief te begeleiden bij het vinden van nieuw perspectief.

Lees verder

SOVEE