Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

Doorstroommonitor vmbo naar mbo

Met de doorstroommonitor vmbo-mbo volgen we 4e jaars vmbo leerlingen bij de keuze van een vervolgschool. We volgen hierbij de doorstroom vmbo naar mbo. We gaan na of ze daadwerkelijk worden ingeschreven op het mbo. In de monitor volgen we ook leerlingen die vanuit vmbo3, havo4/5 en vwo de overstap naar het mbo maken. SOVEE biedt aan leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning.

Lees verder

Het leven weer op de rit

SOVEE biedt jongeren een nieuw perspectief

SOVEE biedt hulp aan jongeren die door problemen op meerdere leefgebieden (school, werk, financiën, thuissituatie, vrije tijd) tussen wal en schip zijn geraakt. Onze begeleiders hebben alle middelen in huis om deze jongeren intensief te begeleiden bij het vinden van nieuw perspectief.

Lees verder

Aanpak thuiszitters

SOVEE helpt jongeren binnen enkele weken weer naar school te gaan

Wanneer jongeren tussen de 12 en 23 jaar al langere tijd niet naar school gaan, is er meer aan de hand dan een gebrek aan motivatie. Veelal ligt de oorzaak in de psychosociale hoek. Scholen, leerplichtambtenaren/RMC-trajectbegeleiders, GGD-artsen en sociale wijkteams zijn vaak de eersten die deze jongeren spotten, maar kunnen soms niet voldoende betekenen, omdat specifieke expertise ontbreekt en een intensieve aanpak nodig is. SOVEE kan dan helpen.

Lees verder

SOVEE