Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

Versterken ouderbetrokkenheid op school

SOVEE is gespecialiseerd in het pedagogisch ondersteunen van ouders van (potentiële) risicokinderen en jongeren. Daarnaast adviseert SOVEE peuterspeelzalen en scholen hoe zij de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. SOVEE biedt onder andere advies en ondersteuning bij de communicatie en samenwerking met ouders binnen school en de voor- en vroegschoolse periode (VVE) zoals peuterspeelzaal; themabijeenkomsten voor ouders; opvoedcursussen en voorlichting aan ouders over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Hulp bij opvoeden

Hulp bij opvoeden – Praktische opvoedondersteuning van SOVEE 

SOVEE helpt ouders om hun opvoedingsvaardigheden te versterken voor hun kinderen. Wij bieden praktische, intensieve hulp als de opvoeding stagneert en er meer nodig is dan informatie, advies en lichte ondersteuning.

Lees verder

Themabijeenkomsten, cursussen en workshops

‘Het is maar een fase’ wordt vaak gezegd over gedragsveranderingen bij kinderen. Toch is het als ouder  soms maar wát lastig om hier mee om te gaan. Opeens is alles in huis een strijd, van eten tot aankleden. Of extreme buien van drift of verdriet steken de kop op. Hoewel ieder kind anders is, zijn er gelukkig wel tips die ouders kunnen helpen om dergelijke fases het hoofd te bieden. SOVEE biedt daarom een aantal keer per jaar opvoedcursussen, bijeenkomsten en workshops.

Lees verder

SOVEE