Voor de beste onderwijskansen

18 jaar en ouder

EVA&Co

Wil jij een coach? Wil jij coach worden? Onze coaches

EVA&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de Entree-opleiding voor anderstaligen (EVA) volgen bij MBO Amersfoort. De coach is een volwassen vrijwilliger of een medestudent van MBO Amersfoort. EVA&Co vergroot de kans op een diploma, certificaat of werk, maar ook de zelfredzaamheid van anderstalige jongeren. Door je aan te melden als coach kun jij jongeren begeleiden bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

Lees verder

Mijn Tweede Familie

Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland 18 jaar worden, eindigt de voogdij: zij zijn officieel volwassen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zij wonen op zichzelf, mogen zelfstandig beslissingen nemen, zijn verantwoordelijk voor hun zorgkosten en kunnen financiële verplichtingen aangaan. Niet alle AMV’s zijn hier goed op voorbereid. Een opleiding afronden, werk vinden en al je zaken zelf regelen is een hele opgave. Daarom gunnen wij deze jongeren, die in Nederland een zelfstandig bestaan moeten opbouwen een tweede familie.

Bij Mijn Tweede Familie koppelt SOVEE een gezin aan een jonge vluchteling (18-21 jaar). Deze jongere is alleenstaand, woont zelfstandig op kamers of in een huurwoning, maar kan bij een tweede familie zijn/haar verhaal kwijt. Gewoon op een middag aan de keukentafel bij een kopje thee de dag doornemen of in alle rust huiswerk maken. Een keertje aanschuiven bij het avondeten en daarna gezellig op de bank voor de tv. Of een zondagmiddag mee met een uitje. Gewone, alledaagse familieaangelegenheden zijn voor deze jongeren heel waardevol en dragen bij aan ontspanning en een gevoel van geborgenheid. Een tweede familie kan de jongere bij diverse zaken helpen zoals: leren koken, meedenken bij het afsluiten van een zorgverzekering of ondersteunen bij school en huiswerk. Een tweede familie kan het gemis van ouders een klein beetje goedmaken.

Gezinnen die nadere informatie wensen of belangstelling hebben om deel te nemen aan Mijn Tweede Familie kunnen kijken op gezinsprofiel M2F of contact opnemen met de projectleider, Annet Onnink, a.onnink@sovee.nl, 06 33587895.

Mijn Tweede Familie wordt door SOVEE uitgevoerd in samenwerking met Pharos en wordt gefinancierd door Werkgroep Vluchtelingen & Educatie, het Kansfonds en Indebuurt033.

 

Coach&Co

Wil jij een coach? Wil jij coach worden? Onze coaches

Coach&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat het op school of thuis niet lekker loopt. De coach is een volwassen vrijwilliger of stagiair(e) van de Hogeschool. Hij/zij stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar toekomst. De coach legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist kwaliteiten en sluit hierbij aan. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

Lees verder

SOVEE