Voor de beste onderwijskansen

Overige dienstverlening

Begeleide omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij SOVEE de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. SOVEE heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Opvoedondersteuners van SOVEE begeleiden de omgang. Samen met ouder(s) en aanmelder worden er duidelijke en praktische afspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt. Zo wordt er bij de ene omgang alleen toezicht gehouden terwijl bij een andere omgang de opvoedondersteuner een meer coachende, of zo nodig sturende, rol aanneemt. Er worden afspraken gemaakt over de duur, frequentie en tijd van het bezoek. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er aan een speciaal doel wordt gewerkt, begeleiden wij ook op zaterdag.

Als het handig en mogelijk is, kan de omgang ook buiten, bij één van de ouders thuis of op een andere geschikte locatie plaatsvinden.

Het belang en de veiligheid van het kind staan tijdens de omgang altijd voorop.

SOVEE kan uitsluitend de trajecten van begeleide omgang aannemen in overleg met de gecontracteerde gemeentes.

Coördinatie Brede School

Brede Scholen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. De meerwaarde van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur wordt alom erkend. SOVEE heeft de expertise in huis voor het ontwikkelen van een Brede School en heeft jarenlange ervaring met de coördinatie van brede scholen in Amersfoort. De medewerkers van SOVEE hebben verstand van zaken: ze kennen de landelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden en valkuilen, de praktijk van samenwerken tussen organisaties. SOVEE heeft een onafhankelijke positie en houdt de belangen van de verschillende partners goed in de gaten.

 

Lees verder

Organiseren van expertmeetings

Hoe breng je jeugdhulp dicht bij school? Hoe krijg je betrokken ouders? Welke interventies zijn effectief? Hoe ga ik om met lastige situaties op school? Wat is meertalig opvoeden?

Zo maar een greep uit de expertmeetings die SOVEE de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Ook belangstelling om een bijeenkomst rond een actueel thema te organiseren of heeft u een idee voor een expertmeeting? 

Lees verder

SOVEE