Voor de beste onderwijskansen

Overige dienstverlening

Coördinatie Brede School

Brede Scholen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. De meerwaarde van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur wordt alom erkend. SOVEE heeft de expertise in huis voor het ontwikkelen van een Brede School en heeft jarenlange ervaring met de coördinatie van brede scholen in Amersfoort. De medewerkers van SOVEE hebben verstand van zaken: ze kennen de landelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden en valkuilen, de praktijk van samenwerken tussen organisaties. SOVEE heeft een onafhankelijke positie en houdt de belangen van de verschillende partners goed in de gaten.

 

Lees verder

Organiseren van expertmeetings

Hoe breng je jeugdhulp dicht bij school? Hoe krijg je betrokken ouders? Welke interventies zijn effectief? Hoe ga ik om met lastige situaties op school? Wat is meertalig opvoeden?

Zo maar een greep uit de expertmeetings die SOVEE de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Ook belangstelling om een bijeenkomst rond een actueel thema te organiseren of heeft u een idee voor een expertmeeting? 

Lees verder

Projectontwikkeling en -management

De afgelopen jaren heeft SOVEE veel ervaring opgedaan in het opzetten en managen van succesvolle projecten. Kenmerkend is de samenwerking tussen meerdere partijen waarbij SOVEE een sleutelrol vervult in de coördinatie of uitvoering. SOVEE verzorgt het hele proces van idee tot en met implementatie.

Lees verder

SOVEE