Voor de beste onderwijskansen

Overige dienstverlening

Projectontwikkeling en -management

De afgelopen jaren heeft SOVEE veel ervaring opgedaan in het opzetten en managen van succesvolle projecten. Kenmerkend is de samenwerking tussen meerdere partijen waarbij SOVEE een sleutelrol vervult in de coördinatie of uitvoering. SOVEE verzorgt het hele proces van idee tot en met implementatie.

Lees verder

Monitor onderwijsachterstandenbeleid

De resultaten van het onderwijsachterstandenbeleid meten? De tevredenheid van ouders of jongeren vaststellen over het wijkteam of de school? De voortgang van een project volgen? SOVEE heeft veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van een monitor. Bijvoorbeeld voor de gemeente Bunschoten heeft SOVEE een monitor ontwikkeld die de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), taalontwikeling, in- en doorstroom naar het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en voortijdig schoolverlaten in kaart brengt. 

Lees verder

Praktische advisering

Passend onderwijs en de veranderingen in de jeugdzorg brengen veel veranderingen teweeg. Hoe ga je hier als professional mee om? Hoe kan ik als gemeente de aanpak van voortijdig schoolverlaten verbeteren of de jeugdwerkloosheid aanpakken? Hoe kan ik de (onderwijs)kansen van vluchtelingenkinderen vergroten? Vragen die om een praktische oplossing vragen. U kunt bij SOVEE terecht voor praktische adviezen over bijvoorbeeld het versterken van de zorgstructuur in de school en de samenwerking met het wijkteam. Maar ook over het versterken van de ouderbetrokkenheid op (voor)scholen. De advisering kan individueel of groepsgewijs (in de vorm van voorlichting of themabijeenkomsten) plaatsvinden. Lees verder

SOVEE