Voor de beste onderwijskansen

Overige dienstverlening

Doorstroommonitor vmbo naar mbo

Met de doorstroommonitor vmbo-mbo volgen we 4e jaars vmbo leerlingen bij de keuze van een vervolgschool. We volgen hierbij de doorstroom vmbo naar mbo. We gaan na of ze daadwerkelijk worden ingeschreven op het mbo. In de monitor volgen we ook leerlingen die vanuit vmbo3, havo4/5 en vwo de overstap naar het mbo maken. SOVEE biedt aan leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning.

Lees verder

SOVEE