Voor de beste onderwijskansen

EVA&Co – Wil jij coach worden? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers.

EVA&Co home Onze coaches

De coach als vrijwilliger

IMG_6018 (vierkant) kleinCoaches vormen de spil van EVA&Co. Als coach fungeer je als rolmodel. Je begrijpt en hebt misschien zelf ervaren dat opgroeien lastig kan zijn. Je bent op een of andere manier geslaagd en tevreden met waar je nu staat in het leven. Essentieel is dat je als coach betrokken bent, kunt aansluiten bij de jongere en de tijd neemt om hem of haar te begeleiden.

Training en begeleiding

Alle jongerencoaches krijgen vóór de start van een coachingstraject een korte training. De training is gericht op het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. Tijdens het coachingstraject komen de coaches onder leiding van de projectleider regelmatig bij elkaar voor intervisie. Het doel van deze intervisiebijeenkomsten is het delen van ervaringen en het geven van advies aan elkaar. De coaches onderhouden via e-mail en telefoon onderling contact, maar kunnen ook altijd de projectleider bellen voor vragen en advies. Elke coach ontvangt een kleine onkostenvergoeding.

Wat bieden wij?

  • Een basistraining coachingsvaardigheden.
  • Een training cultuursensitief werken
  • Intervisie, themabijeenkomsten en schriftelijke informatie over relevante onderwerpen.
  • Begeleidingsmomenten met een projectleider voor vragen en adviezen.

Jij ziet de kwaliteiten

Een goede coach ziet de kwaliteiten van de jongere en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach ondersteun je de jongere bij het zelfstandig sturen geven aan zijn/haar toekomst. Om deze rol goed te kunnen vervullen, moet de coach over bepaalde vaardigheden beschikken. De voorwaarden die aan een coach worden gesteld zijn:

  • Je bent ouder dan 18 jaar.
  • Je woont in Amersfoort of omgeving.
  • Je hebt affiniteit met anderstalige jongeren.
  • Je bent enthousiast over de coachingsmethodiek van SOVEE.
  • Je bent minimaal anderhalf uur per week beschikbaar voor EVA&Co.
  • Je bent bereid je gedurende een (school)jaar aan het project te verbinden.

Aandachtsgebieden ondersteuning jongere

De jongeren van EVA&Co hebben diverse achtergronden en kunnen op verschillende aandachtsgebieden ondersteuning nodig hebben.

School/Stagewerk

Er zijn jongeren met een ondersteuningsvraag op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals hulp bij huiswerk, planning of leren ‘leren’. Sommigen weten nog niet welke vervolgopleiding of beroepskeuze ze moeten maken en zijn hun motivatie voor school enigszins kwijt. Het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan en het behalen van een diploma kan de reden zijn om een coach te nemen.

Inburgeren

Jongeren zijn nog niet zo lang in Nederland en hebben hulp nodig bij taalverwerving, inburgering en het regelen van praktische zaken. Volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving is bij hen vaak een belangrijk doel.

Zelfvertrouwen

Sommige jongeren hebben geen netwerk/weinig contacten, negatieve (school)ervaringen, zijn faalangstig, worden gepest of hebben moeite met het maken van vrienden. Bij hen speelt het werken aan zelfvertrouwen en het ervaren van successen een grote rol.

Vrije tijd

Soms zijn er zorgen om jongeren, omdat ze naast school weinig activiteiten ontplooien, weinig bewegen, veel achter de computer zitten en niet weten hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Activiteiten ondernemen met deze jongeren kan hun leefwereld enorm vergroten en bijdragen aan een gezonde levensstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding.

De leeftijd van de jongeren varieert van 16 tot 27 jaar.

Bij het tot stand komen van koppels houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van zowel de jongere als die van de coach. Gedeelde interesses en affiniteit kunnen bijdragen aan een ‘klik’ en een goede match! In de intakegesprekken die vooraf plaatsvinden, worden deze besproken en in kaart gebracht.

Printversie

Wil je een afdruk van bovenstaande informatie, klik dan op Info EVA&Co.

Wil je meer informatie over EVA&Co? Neem dan contact op met SOVEE T033 470 21 59 of per mail via coaching@sovee.nl.

Wil jij je als coach aanmelden? Download ons Aanmeldformulier coaches.

 

Delen

SOVEE