Voor de beste onderwijskansen

Vacature begeleider woonvoorziening PITSTOP

SOVEE is voor PITSTOP op zoek naar een begeleider. PITSTOP is een woonvoorziening voor jongeren van 17 -23 jaar. Lees hier de volledige tekst van de vacature.

SOVEE en woningcorporatie Portaal exploiteren een woonvoorziening voor jongeren van 17 – 23 jaar die zich in een achterstandspositie bevinden. Deze jongeren volgen een opleiding aan het ROC en leren daarnaast om zelfstandig te wonen. Naast het aanleren van de benodigde basisvaardigheden voor het zelfstandig wonen, krijgen jongeren soms ook externe begeleiding (bijvoorbeeld uitgevoerd door school, wijkteam, GGZ). De begeleider is verantwoordelijk voor de ‘orde’ in het huis en bewaakt de voortgang van de individuele trajecten. Als begeleider bent u verantwoordelijk voor:

  • Het begeleiden en ondersteunen van jongeren
  • Het organiseren, afstemmen en monitoren van de trajecten van jongeren
  • Contact onderhouden met het netwerk van de jongere (school, werk, familie)

Lees hier de volledige tekst van de vacature.

Delen

SOVEE