Voor de beste onderwijskansen

Aantal voortijdig schoolverlaters in Eemland daalt licht

Het totaal aantal voortijdige schoolverlaters in de regio Eemland is in het schooljaar 2016/2017 weer iets lager dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een factsheet van het Ministerie van Onderwijs. Het gaat om een kleine daling: van 530 leerlingen in het schooljaar 2015/2016 naar 515 leerlingen in 2016/2017.

Er wonen in de regio Eem ongeveer 34.000 leerlingen zonder startkwalificatie. Ze zitten op het vo of op een mbo-school. 87% van de 515 VSV’ers is 18 jaar of ouder. De meeste voortijdige schoolverlaters zijn dan ook te vinden in het mbo.

De regio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden, Barneveld en Woudenberg.

Het totaal percentage leerlingen dat uitvalt in vo en mbo in de regio Eem&Vallei is 1,54%. Dit is lager dan het landelijke percentage van 1,75%.

Delen

SOVEE