Voor de beste onderwijskansen

Afsluiting 1e projectjaar Opvoeden doen we Samen

Begin juni is het eerste jaar van het project Opvoeden doen we Samen feestelijk afgesloten. De ouders en kinderen zijn samen met hun gezinsmaatje naar Superfun geweest.

De kinderen konden daar heerlijk met elkaar klimmen en klauteren, terwijl ouders hun ervaringen konden delen over de tips en adviezen die ze van de gezinsmaatjes hadden gekregen.

De gezinsmaatjes hebben de ouders ondersteund bij het ondernemen van spel- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun kinderen. Naast gezelligheid en plezier was dit ook leerzaam voor zowel kinderen als ouders. Tevens hebben de gezinsmaatjes de ouders toegeleid naar voorzieningen die het mogelijk maken dat hun kinderen voldoende schoolmiddelen hebben en mee kunnen doen aan sportieve en creatieve clubs. Hierbij werd samengewerkt met de Speelgoedbank, Voedselbank en Stichting Leergeld. Een aantal gezinnen is gekoppeld aan buddygezinnen van St. Present. Het is een informeel contact tussen de gezinnen waarmee het sociale netwerk van de SOVEE-gezinnen wordt versterkt en waarmee de naam van het project wordt onderstreept: Opvoeden doen we Samen!

Vanaf september starten we met het 2e projectjaar waarvoor nog nieuwe gezinnen  kunnen worden aangemeld.  Meer info hierover bij: Wilma Smits, projectleider, tel: 06 12610788 of per de mail w.smits@sovee.nl

 

Delen

SOVEE