Voor de beste onderwijskansen

Handreiking

Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders. Wat kunt u als gemeente doen?Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos biedt ondersteuning aan gemeenten en professionals die in hun werk te maken hebben met de gezondheid van en zorg voor statushouders. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volkgsgezondheid, huisvesting of anderszins. Deze handreiking richt zich op de invulling van de rol die de gemeente heeft in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen.

In de handreiking wordt het project Samen Opvoeden van SOVEE (laagdrempelige opvoedondersteuning) als voorbeeld genoemd voor belangrijk preventief aanbod. Hier kunt u de Handreiking Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders lezen. 

Delen

SOVEE