Voor de beste onderwijskansen

Meerwaarde verbinding

AvH_Karen van der Veen_6okt2015_WEB-8193Onlangs heeft er een interview plaatsgevonden met Karin van der Veen, adjunct-directeur SOVEE, o.a. over het belang van verbinding tussen lokale uitvoeringspraktijk en landelijke kennisdeling. Karin is vanuit SOVEE voor de periode van een jaar 2 dagen per week gedetacheerd bij Pharos. Zij is daar als projectleider jeugd betrokken bij het kennisdelingsprogramma gezondheid statushouders. SOVEE is een cultuursensitieve organisatie en heeft in die hoedanigheid een directe verbinding met dit landelijke kennisinstituut. Lees hier het interview.

Delen

SOVEE