Voor de beste onderwijskansen

Netwerk Maatjesprojecten Amersfoort lanceert folder in thema-maand ‘Omzien naar elkaar’

In onze mooie stad zijn meerdere maatjesprojecten actief die door verschillende organisaties worden uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.

Al die vrijwilligers kiezen er bewust voor om in hun vrije tijd om te zien naar een ander. Om er voor diegene te zijn, en die persoon bij te staan in zijn/haar ondersteuningsvraag.

In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet brengt het Netwerk Maatjesprojecten Amersfoort (voorheen: Vrijwilligers Plus Overleg) een folder uit. De folder biedt een overzicht op welk thema, voor jong en oud, een vrijwillig maatje ingezet kan worden. Het NMA verwacht dat betrokken hulpverleners met de folder makkelijker de weg naar een passend vrijwillig maatje kunnen vinden.

Thema’s waarop een vrijwilliger ingezet kan worden zijn: taal, school, thuissituatie & opvoeding, arbeid, sociale vaardigheden, maatschappelijke zelfredzaamheid, eenzaamheid, rouw, financiën & administratie.

De stadgenoten die zich als vrijwillig maatje inzetten op één van deze thema’s zijn allen getraind op betreffend thema en krijgen begeleiding van een professional. Bij de koppeling tussen de vrijwilliger en hulpvrager wordt rekening gehouden met de behoeften van beiden. In samenspraak wordt vastgesteld wat de behoefte van de hulpvrager is en welke rol de vrijwilliger daarin kan vervullen.

De organisaties werken sinds 2015 met elkaar samen. Duidelijk is geworden dat de samenwerking op verschillende gebieden meerwaarde heeft, zowel voor de organisaties als voor de vrijwilligers. De organisaties hebben daarom in 2019 de samenwerking bekrachtigt met een overeenkomst. Wethouder Cees van Eijk zei daar destijds over: “Onze stad wordt gedragen door vrijwilligers die het verschil maken in iemands leven. Dat die vrijwilligers er zijn, is niet vanzelfsprekend. Het is goed dat meerdere partijen in de stad de meerwaarde van vrijwilligerswerk zien, dit onderstrepen en hierin nauw met elkaar optrekken. Zo hoeft niet iedere organisatie zelf het wiel uit te vinden. Door van elkaar te leren en samen te verbeteren wordt het vrijwilligerswerk en de ondersteuning daarvan in onze stad steviger neergezet. Werk maken van vrijwilligerswerk blijft belangrijk.”

Hoe passend is het, dat in dit Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in de thema-maand ‘Omzien naar elkaar’ het Netwerk Maatjesprojecten Amersfoort een folder uitbrengt die de zichtbaarheid van hun gezamenlijke aanbod vergroot? Neem alvast een kijkje op https://www.indebuurt033.nl/wp-content/uploads/2021/02/A4-Flyer-Maatjesprojecten-Amersfoort-2021-def.pdf

Delen

SOVEE