Voor de beste onderwijskansen

Schoolmaatschappelijk werk leidt tot minder uitval

Schoolmaatschappelijk werk levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van schooluitval onder mbo’ers. Dat blijkt uit een recente evaluatie door KBA Nijmegen.

Wat als een student in de schulden zit of geen veilige thuissituatie heeft? Een kort lontje heeft of depressief is? Studenten met dit soort problemen kunnen aankloppen bij het schoolmaatschappelijk werk. Sommige studenten kampen nu eenmaal met problemen die losstaan van school, maar wel hun functioneren op school belemmeren. Dit varieert van materiële kwesties als problemen met huisvesting of financiën tot gedrags- en psychische problemen, zoals angsten of depressies. Deze studenten kunnen terecht bij schoolmaatschappelijk werk: een vorm van kortdurende hulpverlening speciaal voor studenten die door persoonlijke problemen niet meekomen op school.

Uit een evaluatie door KBA Nijmegen blijkt dat schoolmaatschappelijk werk in het mbo goed werkt. Bijna alle mbo-scholen bieden deze vorm van zorg aan, waardoor er jaarlijks een grote groep studenten wordt bereikt. Het rapport adviseert dan ook de OCW-subsidie te handhaven. 

Lees hier het volledige rapport: https://bit.ly/2IItop9

Delen

SOVEE