Voor de beste onderwijskansen

SOVEE positief beoordeeld in Wmo-rapport

Afgelopen oktober heeft GGD regio Utrecht onderzoek gedaan naar de kwaliteit van dienstverlening van SOVEE in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

SOVEE krijgt over het geheel genomen een heel positieve beoordeling. Het volledige onderzoek en de uitkomsten zijn te lezen in het rapport. In deze wet is bepaald dat de gemeente ervoor zorgt dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Ook is besloten het toezicht op het naleven van de kwaliteitseisen van de Wmo-voorzieningen te decentraliseren naar het lokale niveau. Sinds begin 2016 is de GGD regio Utrecht (GGDrU) hiervoor verantwoordelijk gesteld. 

Het kwaliteitsonderzoek wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. Betrokken organisaties worden onderworpen aan een uitgebreid onderzoek in een drietal categorieën; cliëntgerichtheid, veiligheid en deskundigheid. Om een goed beeld van de kwaliteit van dienstverlening te vormen, voert de GGDrU gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en cliënten.

SOVEE voert in opdracht van de wijkteams in de regio Eemland verschillende Wmo-taken uit waaronder ambulante zorg aan jongeren 18 jaar en ouder. In specifiek deze categorie is SOVEE door de GGDrU zeer positief beoordeeld. Slecht een paar kleine punten vragen om verbetering en aandacht. Met deze punten gaat SOVEE de komende maanden aan de slag.

Wij durven met recht trots te zijn op het positief geformuleerde advies van de toezichthouder richting het college van B&W.

Lees het volledige Rapport Wmo kwaliteitstoezicht SOVEE Ambulante begeleiding 2017.

Delen

SOVEE