Voor de beste onderwijskansen

Jeugdmonitor: veel jongeren in de jeugdzorg

Het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de Nederlandse jeugd. Uit het hoofdstuk over de jeugdzorg blijkt dat gemiddeld 8 van de 100 jongeren tot 23 jaar jeugdhulp krijgt. 
In het vso krijgen 6 op de 10 jongeren een vorm van jeugdhulp. Aan de hand van indicatoren en thema’s beschrijft het rapport hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren tussen de 0 en 25 jaar. Aan bod komen onder andere de gezinssituatie, onderwijs, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg.

Jeugdigen zijn in het algemeen tevreden over zowel hun fysieke als geestelijke gezondheid. Het nuttigen van alcohol door jongeren is sterk gedaald en jongeren in de stad drinken minder dan jongeren van het platteland. Ook over hun sociale leven zijn veruit de meeste jeugdigen positief.

Een zorgwekkende trend is dat het aantal minderjarige bijstandskinderen blijft groeien.

Lees het volledige rapport op: http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/

Delen

SOVEE