Voor de beste onderwijskansen

Over SOVEE

SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland, de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. 

U kunt bij ons terecht voor voor- en vroegschoolse programma’s, ontwikkelingsstimulering van kinderen, Brede School, praktische opvoedondersteuning, voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanpak probleemjongeren.

SOVEE: voor de beste onderwijskansen

Delen

SOVEE