Voor de beste onderwijskansen

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Kinderen en jongeren in het onderwijs tot optimale ontwikkeling laten komen.

Visie

Door verschillende omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere tijdelijk stagneren. Vaak ligt de oorzaak op het sociale vlak. Er spelen bijvoorbeeld problemen thuis of op school of er is te weinig contact met andere kinderen. Het is belangrijk zulke oorzaken zo snel mogelijk te achterhalen om het kind of de jongere weer in zijn kracht te zetten, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Dat is het werk van SOVEE; actief op het snijvlak van opvoeding en onderwijs. SOVEE creëert de beste, individuele voorwaarden om te zorgen dat kinderen en jongeren het maximale uit zichzelf halen. Natuurlijk gebeurt dit samen met een netwerk van deskundigen in het onderwijs en ketenpartners in jeugdhulp en welzijn.

Positionering

De organisatie in Utrecht en Gelderland die thuis en op school de ideale randvoorwaarden creëert waaronder kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen.

Onze boodschap

SOVEE haalt het optimale uit kinderen en jongeren.

Kernwaarden

Volhardend: SOVEE is gecommitteerd aan het kind of de jongere en rust niet tot de juiste oplossing is gevonden voor een verdere ontwikkeling.

Verbindend: Door de verbinding met een groot netwerk aan ketenpartners en het vermogen de juiste partijen in te schakelen, kan SOVEE snel en oplossingsgericht handelen.

Toegankelijk: SOVEE kent geen hoge drempels of barrières. In de open organisatie is iedereen welkom, van huisarts tot jongere. SOVEE biedt altijd een luisterend oor en zoekt snel de weg naar een goede oplossing.

Delen

SOVEE