Voor de beste onderwijskansen

Klachten

Klachten: brief sturen

Wie een klacht in wil dienen, kan een brief schrijven naar SOVEE. Daarin moeten naam- en adresgegevens worden vermeld en de klachten worden vermeld en toegelicht.

Brieven naar SOVEE kunnen worden gestuurd aan:
De directeur-bestuurder van SOVEE
Postbus 2175
3800 CD  AMERSFOORT

Hier leest u de Klachtenregeling SOVEE.

 

Delen

SOVEE