Voor de beste onderwijskansen

Klachten

Klachten: brief sturen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van SOVEE? We gaan ervanuit dat u in de eerste plaats de klacht bespreekt met de betreffende medewerker van SOVEE. Biedt dit geen oplossing dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de medewerker. Mocht dit ook geen soelaas bieden dan kunt u zich richten tot de directeur-bestuurder.

SOVEE beschikt daarnaast over een onafhankelijke klachtencommissie die uit drie leden bestaat: de heer L. van de Haterd (voorzitter), mevrouw L. Janssen en de heer H. te Pas. U kunt desgewenst een brief schrijven naar de commissie:
SOVEE
T.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie
Postbus 2175
3800 CD  AMERSFOORT

SOVEE volgt de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht van de branches Jeugdzorg en het Sociaal Werk.

Hier leest u de Klachtenregeling SOVEE.

Klachtencommissie

Delen

SOVEE