Voor de beste onderwijskansen

Meldcode KMHG en Verwijsindex

Meldcode KMHG (KinderMishandeling en Huiselijk Geweld)

SOVEE werkt met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld die sinds 1 juli 2013 verplicht is. Deze Meldcode bestaat uit een stappenplan die de professionals van SOVEE kunnen doorlopen als zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Alle professionals zijn getraind om met deze Meldcode te werken en kunnen collegiaal overleggen met de aandachtfunctionaris.

VIR (Verwijsindex)

SOVEE werkt met de Verwijsindex Risicojongeren. Dit is een landelijk digitaal registratiesysteem waarin professionals jongeren kunnen registreren. Bij het registreren kan er sprake zijn van een match, dit betekent dat er meerdere partijen betrokken zijn bij eenzelfde jongere of gezin. De betrokken partijen kunnen met goedkeuring van jongere en/of ouders contact met elkaar leggen, met als doel om de samenwerking te versterken en goede afstemming te hebben over de uitvoering van het plan van aanpak.

Delen

SOVEE