Voor de beste onderwijskansen

Veelgestelde vragen

V: Kan ik mij rechtstreeks bij SOVEE melden voor hulp en ondersteuning?
A: Dat is afhankelijk van de vraag. Gaat het om individuele hulp dan moet u eerst langs een wijkteam of huisarts. Het wijkteam of de huisarts bepaalt of u een beschikking of verwijzing krijgt, daarna kan de hulp starten.

V: Is de hulp van SOVEE gratis?
A: SOVEE krijgt subsidie van de gemeente en kan daardoor sommige van haar diensten gratis aanbieden. In sommige gevallen vragen wij een kleine bijdrage, maar dat wordt altijd vooraf gemeld.

Delen

SOVEE