Sovee

ANBI Status

Hier lees je alles over de ANBI Status.

ANBI Status

SOVEE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status) en heeft als doelen:
– Kansen vergroten voor kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar.
– Begeleiding, advies, training en coaching bieden aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere organisaties die met jeugd werken in de regio Amersfoort. SOVEE staat als ANBI klaar voor ontwikkelingsstimulering van kinderen, opvoedondersteuning, voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanpak problemen jongeren.

Steun ons!

SOVEE is voor een groot deel afhankelijk van donaties. Wij zien graag uw donatie tegemoet om ons waardevolle werk voor kinderen, jongeren en ouders te kunnen voortzetten.

Wat wil Sovee voor anderen betekenen?  

Door verschillende omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere tijdelijk stagneren. Vaak ligt de oorzaak in de sociale context. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke problemen, problemen thuis of op school of te weinig aansluiting met andere kinderen, waardoor het kind of jongere ongelukkig is. Het is belangrijk de oorzaak van de stagnatie zo snel mogelijk te achterhalen, op te heffen en het kind/jongere weer in zijn kracht te zetten, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Dat is het werkdomein van Sovee. We zijn actief op het snijvlak van opvoeden en onderwijs. We halen leerbarrières weg en creëren de ideale, individuele randvoorwaarden waaronder een kind of jongere het beste uit zichzelf kan halen. We beschikken daarvoor over deskundigen met veel kennis en ervaring op dit gebied en werken samen met een wijd vertakt netwerk in het voortgezet onderwijs, mbo en ketenpartners in jeugdzorg en welzijn.

Wil je bijdragen aan ons mooie werk? Je kunt jouw bijdrage of die van jouw organisatie storten op: NL03 INGB 0004 9973 09 t.n.v. Stichting Onderwijsvoorrang Eemland.
Heb je interesse om ons te steunen of heb je vragen, neem dan contact op met SOVEE via info@sovee.nl of 033 – 470 2159.

Wat heeft Sovee bereikt?

Diensten-en-projecten-2021-2-300x187.png

Meer informatie over Sovee

Het doel van de stichting is vastgelegd in de Statuten Sovee. De bezoldiging is conform de Wet Naleving Topinkomens. SOVEE heeft een raad van toezicht bestaande uit vier personen;
Voorzitter: Brigitta Gadella
Rvt-lid: Eric Hordijk
Rvt-lid: Jolanda Versteegh
Rvt-lid: Marjan Vluggen

Winst maken is niet het doel van Sovee. Het RSIN nummer is: 805395246.

Jaarverslagen

Klik hier om onze jaarverslagen te bekijken.

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

Klik op de volgende link voor het Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen: Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen.