Sovee

Toegankelijkheid, Doelgroep, Uitsluitcriteria

Hier lees je alles over wat Sovee doet voor de toegankelijkheid, wat onze doelgroep is en welke uitsluitcriteria wij hanteren.

Toegankelijkheid

Sovee streeft ernaar om haar online informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Doelgroep

Sovee biedt hulp en dienstverlening aan voor ouders (van),kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 27 jaar en aan professionals inde keten. De dienstverlening kan bestaan uit intensieve ambulante hulp of begeleiding in het versterken van de zelfredzaamheid bij zelfstandig wonen. Maar het kan ook bestaan uit informele ondersteuning door een student of vrijwilliger of het aanbieden van inzicht vergrotende themabijeenkomsten of cursussen over opvoeden en opgroeien. De (hulp)vragen zijn divers en kunnen betrekking hebben op meerdere levensdomeinen. Het kan gaan om psychosociale problemen, zorgen in het gezinssysteem, moeilijkheden bij de opvoeding, aansluiting op school of werk, sociale vaardigheden of kennis uitbreiden over opvoeden en opgroeien.

Uitsluitcriteria

Sovee biedt laagdrempelige en intensieve ondersteuning/begeleiding en biedt geen specialistische behandeling. Hierdoor kan niet iedere hulpvraag door Sovee worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

 1. Cliënten met zware psychiatrische problematiek, waar opname voorliggend is en/of specialistische dagopvang nodig hebben;
 2. Cliënten met zware verslavingsproblematiek, waardoor een dagdagelijkse structuur handhaven onmogelijk is en behandeling voorliggend is;
 3. Cliënten met agressie problematiek wat niet onder controle is;
 4. Verstrekken en toedienen van medicatie;
 5. Cliënten die 24/7 toezicht nodig hebben;
 6. Cliënten die permanent afhankelijk zijn van begeleiding;
 7. Wij bieden geen begeleiding in het gedwongen kader, m.u.v. begeleide omgang. Wij voeren deze dienst uit in opdracht van de jeugdbescherming.

 Specifiek voor PITSTOP:

 1. De locatie van PITSTOP is niet rolstoeltoegankelijk.

De volgende punten kunnen een rolspelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen of over te dragen:

 1. Onveiligheid voor medecliënten en/of medewerkers.
 2. Forse overlast en regels overtreden/niet nakomen bij de woonvoorziening.
 3. Fysieke agressie.
 4. Ernstige verslavingsproblematiek, waarbij behandeling noodzakelijk is binnen een andere instelling.
 5. Structureel uit contact gaan en niet openstaan voor begeleiding/ondersteuning. 

Sovee heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die op vrijwillige basis begeleiding ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de dienstverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners begeleiding moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Sovee biedt geen begeleiding in het gedwongen kader, m.u.v. het uitvoering geven aan begeleide omgang. Wij voeren deze dienst uit in opdracht van de jeugdbescherming. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van Sovee en vrijheidsbeperkende maatregelen toepast wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt.