Nieuws

Mijn Tweede Familie - VSBfonds

April 8, 2024

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, inspireren en met elkaar verbonden raken. Een samenleving waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om zelf vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. Hieronder drie voorbeelden van projecten die de verbinding tussen culturen mogelijk maken en die VSBfonds van harte ondersteunt.

Mijn Tweede Familie
Amersfoort, Leusden en regio Haaglanden

Met Mijn Tweede Familie koppelt Sovee jonge mensen die zonder familie naar Nederland zijn gevlucht aan een Nederlands gezin. VSBfonds ondersteunde hun activiteiten in Amersfoort en Leusden, maar het project is ook in de regio Haaglanden actief. En dat is hard nodig. Want als alleenstaande jonge vluchtelingen in Nederland 18 jaar worden, eindigt de voogdij: zij zijn officieel volwassen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zij wonen op zichzelf, mogen zelfstandig beslissingen nemen, zijn verantwoordelijk voor hun zorgkosten en kunnen financiële verplichtingen aangaan. Niet alle jonge vluchtelingen zijn er goed op voorbereid om hier een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een opleiding afronden, werk vinden en al je zaken zelf regelen is voor hen een hele opgave. Daarom gunt Sovee deze vluchtelingen (16-23 jaar) een ‘tweede familie’. De jongere is alleenstaand, woont zelfstandig op kamers of in een huurwoning en kan bij de tweede familie hun verhaal kwijt door regelmatig aan te schuiven bij het avondeten, gezellig samen tv te kijken of mee te gaan met een gezinsuitje. Gewone, alledaagse familieaangelegenheden dragen bij aan onder meer ontspanning, een gevoel van geborgenheid, taalontwikkeling, een kijkje in de Nederlandse cultuur en nieuw toekomstperspectief. Een tweede familie helpt ook bij praktische zaken. Van het zoeken naar een opleiding of werk tot het aanvragen van een bibliotheekabonnement of het kopen van een fiets. Tijdig investeren in deze vaak kwetsbare jongeren heeft positieve effecten op hun integratie en maakt dat zij makkelijker mee kunnen komen in een voor hen nieuwe maatschappij.
sovee.nl
Bekijk ook het verhaal van Mebrahtom en zijn tweede familie