Sovee

Over Sovee

Voor de beste kansen

Leerlingbegeleider onderwijs

Over Sovee

Sovee is binnen het sociale domein, de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners.

U kunt bij ons terecht voor voor- en vroegschoolse programma’s, ontwikkelingsstimulering van kinderen,  praktische opvoedondersteuning, voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanpak probleemjongeren.

vrijwilligerswerk coaching

Missie

Kinderen en jongeren thuis en in het onderwijs tot optimale ontwikkeling laten komen.

Visie

Door verschillende omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere tijdelijk stagneren. Vaak ligt de oorzaak op het sociale vlak. Er spelen bijvoorbeeld problemen thuis of op school of er is te weinig contact met andere kinderen. Het is belangrijk zulke oorzaken zo snel mogelijk te achterhalen om het kind of de jongere weer in zijn kracht te zetten, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Dat is het werk van Sovee; actief op het snijvlak van opvoeding en onderwijs. Sovee creëert de beste, individuele voorwaarden om te zorgen dat kinderen en jongeren het maximale uit zichzelf halen. Natuurlijk gebeurt dit samen met een netwerk van deskundigen in het onderwijs en ketenpartners in jeugdhulp en welzijn.

Sovee medewerker
omgaan met pubers

Positionering

Sovee is een organisatie die thuis en op school de ideale randvoorwaarden creëert waaronder kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen.

Onze boodschap

Sovee haalt het optimale uit kinderen en jongeren.

Schoolmaatschappelijk werk

Kernwaarden

Volhardend

Sovee is gecommitteerd aan het kind of de jongere en rust niet tot de juiste oplossing is gevonden voor een verdere ontwikkeling.

Verbindend

Door de verbinding met een groot netwerk aan ketenpartners en het vermogen de juiste partijen in te schakelen, kan Sovee snel en oplossingsgericht handelen.

Toegankelijk

Sovee kent geen hoge drempels of barrières. In de open organisatie is iedereen welkom, van huisarts tot jongere. Sovee biedt altijd een luisterend oor en zoekt snel de weg naar een goede oplossing.