Aanbod

Aanbod voor kinderen van 0 - 18 jaar

Hieronder vindt u ons aanbod dat speciaal is ingericht ter ondersteuning van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Filters

Selecteer de filters die voor jou van toepassing zijn.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
Naast opvoedcursussen en bijeenkomsten biedt Sovee ook een opvoedcursus gericht op taal aan. Deze cursus is speciaal voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende goed beheersen en het Nederlandse schoolsysteemonvoldoende kennen.
Meer informatie →

Doorstroomcoaching

Ouders & Verzorgers
Verwijzers
0-18 Jaar
De doorstroomcoach heeft kennis van de mogelijkheden op het mbo en het aanbod op werken en leren en zal zich primair richten op het maken van een studie- en beroepskeuze.
Meer informatie →

Ouderschapskring (OSK)

0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
Verwijzers
Een goed vervolg op het aanbod ‘ Centering Pregnancy’ is de ‘ Ouderschapskring’. Daar waar CP plaatsvindt tijdens de zwangerschap, vindt OSK plaats na de geboorte van jouw kindje. 
Meer informatie →

Centering Pregnancy (CP)

0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
Wanneer je je (eerste) kindje verwacht denk je na over het ouderschap en wat daar allemaal bij komt kijken. Het is fijn om goed voorbereid te zijn op alles wat je te wachten staat.
Meer informatie →

HB Connect

0-18 Jaar
Groepsgericht
Hoogbegaafd
Sovee start met een aanbod voor (dreigende) hoogbegaafde thuiszitters. Groepsbegeleiding die ruimte biedt aan de autonomie en eigenheid van jongeren. Gericht op ervaren, creëren en begrijpen.
Meer informatie →

Cursus Omgaan met Pubers

0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
Verwijzers
Gratis
Groepsgericht
Opvoeden van pubers lastig? Nee hoor, het wordt een leuke uitdaging als je onze gratis interactieve cursus hebt gevolgd. Samen met andere ouders oefen je met opvoedvaardigheden zoals luisteren, praten en overleggen met je puber. "De sfeer is thuis echt beter geworden, we hebben minder ruzie en we doen meer dingen samen, en daar genieten we met het hele gezin van".
Meer informatie →

Coach jezelf

0-18 Jaar
Groepsgericht
Ouders & Verzorgers
Verwijzers
Gratis
Stress, prestatiedruk en keuzekoorts. Hoe kunnen we jongeren ondersteunen bij het navigeren door een wereld die veel van ze vraagt?
Meer informatie →

Mijn Tweede Familie

0-18 Jaar
Individueel
18-27 Jaar
Verwijzers
Gratis
Bij Mijn Tweede Familie koppelt Sovee een jonge vluchteling die zonder familie in Nederland is aan een gezin. De jongere kan diens verhaal kwijt, zich ontspannen, leren over de Nederlandse samenleving en even meedraaien in het gezin.
Meer informatie →

Begeleide Omgang

Individueel
0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij Sovee de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. ‍
Meer informatie →

BeBuddies

0-18 Jaar
Individueel
Ouders & Verzorgers
Gratis
Verwijzers
Jongeren die opgroeien in een gezin waar ziekte, beperking of verslaving een rol speelt worden gekopppeld aan een buddie, een maatje met ervaring. Samen spreken ze af voor ontspanning, steun en het delen van ervaringen.
Meer informatie →

What's Next

0-18 Jaar
Groepsgericht
Verwijzers
Gratis
‍What’s Next is een coachprogramma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in het vmbo/mbo
Meer informatie →

Maatje (Coach&Co)

Individueel
0-18 Jaar
18-27 Jaar
Ouders & Verzorgers
Verwijzers
Coach&Co koppelt jongeren aan een verschilmaker waarmee de jongere kan afspreken, gedachten kan delen, die meedenkt en die er is om samen leuke dingen te doen.
Meer informatie →

Aanpak Thuiszitter

0-18 Jaar
18-27 Jaar
Individueel
Verwijzers
Wanneer jongeren tussen de 12 en 23 jaar al langere tijd niet naar school gaan, is er meer aan de hand dan een gebrek aan motivatie.
Meer informatie →

Van Droom Naar Daad

0-18 Jaar
18-27 Jaar
Individueel
Verwijzers
Wij hebben de expertise in huis om jongeren deskundig te begeleiden bij dit keuzeproces.
Meer informatie →

Het Leven Weer Op De Rit

0-18 Jaar
18-27 Jaar
Individueel
Verwijzers
Onze begeleiders hebben alle middelen in huis om deze jongeren intensief te begeleiden bij het vinden van nieuw perspectief.
Meer informatie →

Naar De Middelbare School

0-18 Jaar
Groepsgericht
Gratis
Ouders & Verzorgers
De cursusmap bevat informatie over alle veranderingen die plaatsvinden als een kind naar de middelbare school gaat.
Meer informatie →

Samen Opvoeden

Individueel
0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
Verwijzers
Veel ouders hebben opvoedvragen of zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen. Soms kunnen zij dan wat extra ondersteuning gebruiken. Dan is er Samen Opvoeden!
Meer informatie →

Positief opvoeden

0-18 Jaar
Groepsgericht
Ouders & Verzorgers
Themabijeenkomsten
Verwijzers
Sovee helpt ouders om hun opvoedingsvaardigheden te versterken voor hun kinderen.
Meer informatie →

Themabijeenkomsten

Groepsgericht
0-18 Jaar
Ouders & Verzorgers
‘Het is maar een fase’ wordt vaak gezegd over gedragsveranderingen bij kinderen. Toch is het als ouder soms, maar wát lastig om hier mee om te gaan.‍
Meer informatie →
Geen resultaten gevonden met de gekozen filtercombinatie.