Diensten

HB Coach Jezelf (in ontwikkeling)

Sovee ontwikkelt een aanbod voor (dreigende) hoogbegaafde thuiszitters. Groepsbegeleiding die ruimte biedt aan de autonomie en eigenheid van jongeren. Gericht op ervaren, creëren en begrijpen.

Ongeveer 15.000 jongeren zitten thuis en gaan niet meer naar school omdat zij als hoogbegaafde vastlopen in het onderwijs. Daarnaast zijn er nog veel geluiden van andere jongeren die gedeeltelijke of dreigende thuiszitters zijn.  

Als Sovee willen we elke jongere ondersteunen om meer stabiliteit en veerkracht te ontwikkelen, gezonde groei te bevorderen en hen helpen bij het vinden van hun eigen, waardevolle plek in de maatschappij.  

Ook deze jongeren verdienen onze aandacht! Op dit moment is er weinig groepsaanbod voor hoogbegaafde thuiszitters in de regio Eemland.  Daarom willen wij daar als Sovee een aanbod voor hoogbegaafde, (dreigende) thuiszitters ontwikkelen! Wij zijn bezig met een programma voor hoogbegaafde jongeren (VO) om hen te…  

  • ondersteunen in hun welzijn  
  • begeleiden in de ontwikkeling van vaardigheden  
  • in contact te brengen met peers  

   Zo leren zij veerkrachtiger te reageren op uitdagingen die ze tegenkomen. 

Coach Jezelf en experts als basis
Bovengenoemd aanbod wordt ontwikkeld op basis van het lesprogramma Coach Jezelf, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Daarnaast vragen we input van experts (ouders, jongeren en professionals) om het programma vorm te geven.

Benieuwd naar de ontwikkeling van het programma? Of wil je bijdragen? Lees de laatste berichten hieronder en blijf op de hoogte!


Nu aanmelden

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.